Maráz, Karel

Name variants:

Maráz, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 50.

Chapter
Maráz, Karel. Archivní ochrana pečetí. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 41–43.

Chapter
Maráz, Karel. Cechovní pečeti. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 124–130.

Chapter
Maráz, Karel. Církevní sfragistika. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 96–108.

Chapter
Maráz, Karel. Definice základních sfragistických pojmů a nástin vzniku a vývoje pečeti. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 8–14.

Chapter
Maráz, Karel. Falza. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 137–140.

Chapter
Maráz, Karel. Falza pečetí Jana Lucemburského. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, pp. 49–55.

Chapter
Maráz, Karel. Ikonografický a formální rozbor pečetí Jana Lucemburského. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, pp. 35–45.

Article
Maráz, Karel. K možnostem využití pečetí jako pramene pro heraldiku na příkladu pečetí středověké šlechty na Moravě v 15. a první čtvrtině 16. století : pečeti šlechticů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2003, vol. 52, iss. C50, pp. 119–129.

Article
Borský, Pavel; Černoušková, Dagmar; Maráz, Karel. Ke stavebnímu vývoji kostela sv. Jakuba Většího v Pohořelicích ve středověku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. F, Řada uměnovědná. 1993-1995, vol. 42-44, iss. F37-39, pp. 189–198.

Chapter
Maráz, Karel. Komunální sfragistika. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 118–123.

Chapter
Maráz, Karel. Nástin vývoje papežské sfragistiky. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 65–67.

Chapter
Maráz, Karel. Nástin vývoje sfragistiky římských králů a císařů. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 68–69.

Article
Maráz, Karel. Návrh sfragistické metodiky pro speciální program s databází evidence a zpracování pečetí pro období edice CDB s komentářem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1999, vol. 48, iss. C46, pp. 151–167.

Article
Maráz, Karel. Neznámé souvislosti mezi jezdeckými pečetěmi Walrama Lucemburského, Jana Lucemburského a Filipa VI. z Valois. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1998, vol. 47, iss. C45, pp. 37–49.

Chapter
Maráz, Karel. Obrazová příloha. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, pp. 75–93.

Chapter
Maráz, Karel. Obrazové přílohy. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 217–268.

Chapter
Maráz, Karel. Obsah. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 3–4.

Chapter
Maráz, Karel. Panovnická a státní sfragistika. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 70–95.

Book
Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007

Chapter
Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského jako vzor pro ostatní pečetitele. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, pp. 46–48.

Chapter
Maráz, Karel. Pečetní typáře. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 15–17.

Article
Maráz, Karel. Popis barokního i současného otevření hrobky Jošta Lucemburského v kostele sv. Tomáše v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 2002, vol. 51, iss. C49, pp. 135–143.

Chapter
Maráz, Karel. Prameny sfragistiky. In: Maráz, Karel. Sfragistika : studijní texty pro posluchače pomocných věd historických a archivnictví. 2014, pp. 47.

Chapter
Maráz, Karel. Předmluva. In: Maráz, Karel. Pečeti Jana Lucemburského. 2007, pp. 7–8.