Michałk, Frido

Name variants:

Michałk, Frido (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Chapter
Michałk, Frido. Dwě hybridnej konstrukciji jednoreje sady w serbskich dialektach. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 422–425.

Chapter
Michałk, Frido. Wliw němčiny na połoženje finitneho słowjesa w serbskej sadźe. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 190–198.

Chapter
Michałk, Frido. Wo formje konjunktiwa typa běšo dóstał. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 290.

Chapter
Michałk, Frido. Wo zwuraznjenju modalnosće w němsko-serbskim rěčnym kontakće. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 197–200.