Mojžíšek, Lubomír

Name variants:

Mojžíšek, Lubomír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Formalismus v pracovních dovednostech mládeže. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 89–112.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Formativní účin vyučovacích metod. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 103–125.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Funkce otázky a řízeného přednácviku v první fázi výuky pracovně-technickým pohybovým dovednostem. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 59–69.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Jednota vzdělávání a výchovy ve vyučovacím procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, vol. 34, iss. I20, pp. 37–47.

Article
Mojžíšek, Lubomír. K otázce pojetí fyzické práce žáků v předsocialistické a socialistické škole. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1962, vol. 11, iss. B9, pp. 151–171.

Article
Mojžíšek, Lubomír. K teorii diferencí a jejich důsledků ve výchově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, vol. 24, iss. I10, pp. 45–68.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Modernizace pojetí pracovní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1968, vol. 17, iss. I3, pp. 37–54.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Pedagogická diagnostika jako součást pedagogické teorie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1972, vol. 21, iss. I7, pp. 241–259.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Pedagogické dny na Universitě E.M. Arndta v Greifswaldu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1966, vol. 15, iss. I1, pp. 113.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Pojetí, smysl a metodologické základy pedagogické diagnostiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. 15–45.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Pracovní výchova jako složka socialistické výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 17–43.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Školní organizační formy skupinového vyučování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 41–51.

Article
Mojžíšek, Lubomír. Výrobní praxe posluchačů filosofické fakulty v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 142–146.

Article
Bárta, Boleslav; Smékal, Vladimír; Mojžíšek, Lubomír; Štejgerle, Ladislav. Z činnosti katedry psychologie a pedagogiky od poloviny r. 1959 do konce r. 1960. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. B, Řada filozofická. 1961, vol. 10, iss. B8, pp. 137–141.