Mrázová, Lenka

Name variants:

Mrázová, Lenka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Mrázová, Lenka. Muzeo50 – Mezinárodní konference u příležitosti 50. výročí zahájení výuky muzeologie v Brně. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 4 (Jaro 2014), pp. 45.

Article
Mrázová, Lenka; Jagošová, Lucie. Obsahové proměny kurikula brněnské muzeologie v letech 1964–2014. Museologica Brunensia. 2014, vol. 3, iss. 5 (Podzim 2014), pp. 28–42.

Article
Jagošová, Lucie; Mrázová, Lenka. Ohlédnutí za mezinárodní vědeckou konferencí Muzeo50. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 1, pp. 26–28.

Article
Biedermann, Bernadette; Mrázová, Lenka. Open round table of museology: international live discussion of students and experts on museology. Museologica Brunensia. 2017, vol. 6, iss. 1, pp. 55–61.

Article
Mrázová, Lenka. Poznámky k pojmu motivace v práci muzejního pedagoga. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 3 (Podzim 2013), pp. 26–31.

Article
Mrázová, Lenka. Remarks on the role of Z. Z. Stránský in conceptual development of the curriculum of Brno museology. Museologica Brunensia. 2016, vol. 5, iss. 2, pp. 65–73.

Article
Mrázová, Lenka. [Šobáňová, Petra. Edukační potenciál muzea]. Museologica Brunensia. 2013, vol. 2, iss. 2 (Jaro 2013), pp. 44–45.

Article
Mrázová, Lenka; Drápala, Daniel. The role of the UNESCO Chair at the Masaryk University in the system of protection, preservation and presentation of cultural heritage. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 2, pp. 65–71.

Article
Jagošová, Lucie; Mrázová, Lenka. Tradition of museum pedagogy in the Czech Republic and the role of Brno museology in its development. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 2, pp. 56–64.

Article
Jagošová, Lucie. Záměry a výstupy kolokvia V první linii... : inovativní přístupy v průvodcovské a lektorské činnosti. Museologica Brunensia. 2015, vol. 4, iss. 1, pp. 35–36.