Novák, David

Name variants:

Novák, David (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. A Late-Medieval manor farm in Rovný (Rokycany District, Pilsen Region). Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 1, pp. 211–227.

Article
Hasil, Jan; Novák, David. Diskontinuity historické archeologie v Čechách? : několik poznámek ke studiu středověkých elit. Archaeologia historica. 2020, vol. 45, iss. 2, pp. 831–853.

Article
Novák, David. Drobná vrchnostenská sídla 13.–17. století v kontextu krajiny Křivoklátska a širšího okolí. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 463–489.

Article
Novák, David. Dvory, dvorce nebo sídla – k otázce sociálního vymezení elit ve středověku. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 125–149.

Article
Hasil, Petr; Novák, David; Hasil, Jan. Smrt dolu Sauersack/Rolava (okres Sokolov) : zánik důlního závodu v mezioborové perspektivě. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 1, pp. 179–205.

Article
Novák, David. Současné otázky evropské kastelologie a jejich reflexe v českém prostředí. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 1, pp. 7–27.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Berounsku. Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 2, pp. 491–506.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Kladensku. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 439–471.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Rakovnicku. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 507–533.

Article
Novák, David; Vařeka, Pavel. Tvrze na Rokycansku. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 445–459.