Palas, Karel

Name variants:

Palas, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 37.

Article
Palas, Karel. [Angyal, Andreas. Die slawische Barockwelt]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 159–160.

Chapter
Kopecký, Milan; Palas, Karel. Bohemistika. In: Slavica na Masarykově univerzitě v Brně : literární věda, jazykověda, historiografie, uměnovědy. 1993, pp. 41–50.

Chapter
Palas, Karel. Bohemistika. In: Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). 1973, pp. 73–81.

Article
Palas, Karel. Dějiny české literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 247–249.

Article
Palas, Karel. Filip Sigmund a jeho cestopis. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1984, vol. 33, iss. D31, pp. 83–88.

Article
Palas, Karel. K šedesátinám Františka Tenčíka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1972, vol. 21, iss. D19, pp. 186–187.

Article
Palas, Karel. K šedesátinám prof. Dušana Jeřábka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 7–16.

Article
Palas, Karel. K šedesátinám prof. Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 7–12.

Article
Palas, Karel. K sedmdesátinám Milana Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 131–134.

Chapter
Palas, Karel. K провлематике овластной ролународной литературы XVIII века. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, pp. 87–89.

Article
Palas, Karel. [Kamarýt, Josef Vlastimil. Komu pěji]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1986, vol. 35, iss. D33, pp. 134–135.

Article
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. České humanistické drama]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1989-1990, vol. 38-39, iss. D36-37, pp. 117–118.

Article
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, vol. 30, iss. D28, pp. 139–140.

Article
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Úvod do studia staročeských rukopisů a tisků]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1980, vol. 29, iss. D27, pp. 172–173.

Article
Palas, Karel. Krameriova Cesta do Arábie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1985, vol. 34, iss. D32, pp. 119–123.

Article
Palas, Karel. [Nejedlý, Zdeněk. Teréza Nováková]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, vol. 8, iss. D6, pp. 106–108.

Article
Palas, Karel. Nejstarší česká rýmovaná kronika tak řečeného Dalimila. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1958, vol. 7, iss. D5, pp. 158–160.

Article
Palas, Karel. Německá studie o staročeské Alexandreidě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, vol. 12, iss. D10, pp. 176.

Article
Palas, Karel. Paměti Matěje Mikšíčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1982, vol. 31, iss. D29, pp. 57–65.

Chapter
Palas, Karel. Pololidová tvorba Hané a východních Čech. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, pp. 13–46.

Chapter
Palas, Karel. Pololidové básnictví barokní a kancionálová píseň. In: O barokní kultuře : sborník statí. 1968, pp. 75–86.

Article
Jeřábek, Dušan; Palas, Karel. Poznámky k novým dějinám české obrozenské literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1961, vol. 10, iss. D8, pp. 139–145.

Chapter
Palas, Karel. Předmluva. In: Palas, Karel. K problematice krajové pololidové literatury 18. století. 1964, pp. 5–6.