Pavlicová, Martina

Name variants:

Pavlicová, Martina (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 26.

Chapter
Pavlicová, Martina. Bibliografie Zdenky Jelínkové. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 164–198.

Chapter
Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 65–136.

Chapter
Pavlicová, Martina. Doslov. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 149–153.

Chapter
Pavlicová, Martina. Etnologie v proměnách historických a společenských východisek. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 9–22.

Chapter
Pavlicová, Martina. Internetové zdroje. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 171.

Chapter
Pavlicová, Martina. Konstituování etnochoreologie. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 28–41.

Chapter
Pavlicová, Martina. Kulturní paměť a "malé dějiny" : muzikant Josef Slezák z Břestku. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 23–86.

Chapter
Pavlicová, Martina. Lidový tanec v českých zemích a počátky zájmu o něj. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 15–27.

Chapter
Pavlicová, Martina. Literatura. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 158–170.

Chapter
Pavlicová, Martina. O tanci nejen lidovém. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 9–14.

Chapter
Pavlicová, Martina. Obřad, obyčej, zvyk - rituál? : jízda králů v Hluku. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 87–148.

Chapter
Pavlicová, Martina. Obsah. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 3.

Chapter
Pavlicová, Martina. Osobnost Zdenky Jelínkové. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 42–64.

Chapter
Pavlicová, Martina. Osobnost Zdenky Jelínkové a česká etnochoreologie. In: Antonín Václavík (1891-1959) a evropská etnologie : kontexty doby a díla. 2010, pp. 147–155.

Chapter
Pavlicová, Martina. Použité prameny a literatura. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 144–160.

Chapter
Pavlicová, Martina. Prameny. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 157.

Chapter
Pavlicová, Martina. Předmluva. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 5–8.

Chapter
Pavlicová, Martina. Seznam respondentů. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 172.

Chapter
Pavlicová, Martina. Seznam vyobrazení. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 173–174.

Chapter
Pavlicová, Martina. Seznam vyobrazení. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 161–163.

Chapter
Pavlicová, Martina. Slovo na závěr. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 137–143.

Chapter
Pavlicová, Martina. Summary. In: Pavlicová, Martina. Lidová kultura a její historicko-společenské reflexe : (mikrosociální sondy). 2007, pp. 175.

Chapter
Pavlicová, Martina. Summary. In: Pavlicová, Martina. Cestami lidového tance : Zdenka Jelínková a česká etnochoreologie. 2012, pp. 199–200.