Pomfyová, Bibiana

Name variants:

Pomfyová, Bibiana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Pomfyová, Bibiana. Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov. Archaeologia historica. 2019, vol. 44, iss. 2, pp. 715–747.

Article
Pomfyová, Bibiana. Ranostredoveké kláštory na Slovensku: torzálna architektúra – torzálne poznatky – torzálne hypotézy. Archaeologia historica. 2015, vol. 40, iss. 2, pp. 733–777.

Article
Pomfyová, Bibiana; Samuel, Marián; Žažová, Henrieta. Stredoveká sakrálna architektúra v Bíni : (sumarizácia, korekcia a doplnenie súčasných poznatkov). Archaeologia historica. 2013, vol. 38, iss. 1, pp. 271–290.

Article
Pomfyová, Bibiana. Stredoveká sakrálna architektúra v regióne Gemer a Malohont. Archaeologia historica. 2009, vol. 34, iss. [1], pp. 745–762.