Přadka, Milan

Name variants:

Přadka, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 13 of 13.

Article
Přadka, Milan. [Čihák, Jozef; Pavlík, Ondrej; Kotoč, Ján. Mravná výchova. Diel 1. ; Mravná výchova: zásady, metódy, formy a prostriedky]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 116.

Article
Přadka, Milan. Die Leitung von dynamischen Systemen und die Erziehung. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1967, vol. 16, iss. I2, pp. 63–73.

Article
Přadka, Milan. K možnostem systémového pojetí pedagogiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 137–143.

Article
Přadka, Milan. K některým pedagogickým problémům vysokoškolských kolejí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 141–156.

Article
Přadka, Milan. K otázce podílu neformálních skupin na výchovné práci vysokoškolských kolejí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1977-1978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 71–81.

Article
Přadka, Milan. K otázce principů v komunistické mravní výchově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, vol. 24, iss. I10, pp. 69–73.

Article
Přadka, Milan. K pramenům pedagogických myšlenek Lva Tolstého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 7–22.

Article
Přadka, Milan. K problematice komunistické mravní výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 45–64.

Article
Přadka, Milan. [Koblewska, Janina. Škola a prostriedky masového vplyvu: (film, televízia, rozhlas)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 174–175.

Article
Přadka, Milan. [Pekelis, Viktor Davidovič. Malenkaja enciklopedija o bol'šoj kibernetike (Malá encyklopedie o velké kybernetice)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 174–175.

Article
Přadka, Milan. Pozornost J.A. Komenského věnovaná významu mimoškolního prostředí pro výchovu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 15–20.

Chapter
Přadka, Milan. Rodiče a škola. In: Frolec, Václav. Horní Věstonice : společenské a kulturní proměny jihomoravské vesnice. 1984, pp. 399–419.

Article
Přadka, Milan. [Wroczyński, Ryszard. Sociálna pedagogika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 176.