Rabušicová, Milada

Name variants:

Rabušicová, Milada (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 40.

Article
Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina; Rabušicová, Milada. A family business as a space for intergenerational learning interactions. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 43–66.

Article
Jarvis, Peter; Rabušicová, Milada; Nehyba, Jan. Adult learning as a lifelong concern: interview with Peter Jarvis. Studia paedagogica. 2015, vol. 20, iss. 4, pp. 109–122.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 125–146.

Article
Rabušicová, Milada. [Comparative education: contemporary issues and trends. Edited by W.D. Halls]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, vol. 43, iss. I28, pp. 111–112.

Article
Rabušicová, Milada; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 19981999, vol. 47-48, iss. U3-4, pp. 5–6.

Article
Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 11–15.

Article
Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 9–11.

Article
Rabušicová, Milada; Rabušic, Ladislav; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 7–11.

Article
Trnková, Kateřina; Pol, Milan; Rabušicová, Milada. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2008, vol. 56, iss. U13, pp. 9–12.

Article
Rabušicová, Milada; Pol, Milan. Editorial. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 20002001, vol. 49-50, iss. U5-6, pp. 5–6.

Article
Rabušicová, Milada. Editorial. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 4, pp. 5–10.

Article
Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Editorial. Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 2, pp. 5–8.

Article
Rabušicová, Milada. Editorial. Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. 5–8.

Article
Brücknerová, Karla; Rozvadská, Katarína; Knotová, Dana; Juhaňák, Libor; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Educational trajectories of non-traditional students : stories behind numbers. Studia paedagogica. 2020, vol. 25, iss. 4, pp. 93–114.

Article
Rabušicová, Milada. Hlavní témata, otázky a problémy vzdělávací politiky v moderní evropské společnosti v 60. až 90. letech 20. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 19981999, vol. 47-48, iss. U3-4, pp. 25–41.

Article
Rabušicová, Milada. Impulz k dalšímu přemýšlení o vzdělanostních nerovnostech : věc trvá. Studia paedagogica. 2013, vol. 18, iss. 2-3, pp. 173–178.

Article
Pol, Milan; Rabušicová, Milada; Novotný, Petr. Jak se na školách rodí úspěch v práci s granty. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2003, vol. 51, iss. U8, pp. 117–125.

Article
Rabušicová, Milada; Šeďová, Klára; Trnková, Kateřina; Čiháček, Vlastimil. K otevřenosti škol vůči rodičům a veřejnosti. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2004, vol. 52, iss. U9, pp. 59–72.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení : učit se mezi sebou v rodině. Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 1, pp. 163–182.

Article
Rabušicová, Milada; Kamanová, Lenka; Pevná, Kateřina. Mezigenerační učení v prostředí komunit: koncept a mapování výzkumného terénu. Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. 103–124.

Article
Rabušicová, Milada; Klusáčková, Markéta; Kamanová, Lenka. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 2, pp. 131–153.

Article
Rabušicová, Milada. Mezinárodní odborná konference OMEP : Péče o nejmenší děti od narození do tří let: výzva pro rodinu i komunitu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2005, vol. 53, iss. U10, pp. 184–185.

Article
Rabušicová, Milada. Místo vzdělávání dospělých v konceptu celoživotního učení. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2006, vol. 54, iss. U11, pp. 13–26.

Article
Rabušicová, Milada; Čiháček, Vlastimil. Možnosti vzájemné podpory a spolupráce školy a rodiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 2002, vol. 50, iss. U7, pp. 77–91.

Article
Brücknerová, Karla; Rabušicová, Milada. Netradiční vysokoškolští studenti : charakteristiky a potenciál odloženého studia. Studia paedagogica. 2019, vol. 24, iss. 1, pp. 33–49.