Reichstäter, Jan

Name variants:

Reichstäter, Jan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 19 of 19.

Article
Reichstäter, Jan. Běťáková, M. E. & Blažek, V. (2012). Encyklopedie baltské mytologie. Sacra. 2014, vol. 12, iss. 1-2, pp. 67–70.

Article
Reichstäter, Jan. Bohové a démoni, kněží a badatelé: věda o náboženství podle Bruce Lincolna. Religio. 2017, vol. 25, iss. 1, pp. 69–84.

Chapter
Reichstäter, Jan. Epilog. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 157–160.

Article

Chapter
Reichstäter, Jan. Jak chápat mýtus a mýtotvorbu : starogermánské mytologické narativy, jejich ideologie a variace. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 65–121.

Chapter
Reichstäter, Jan. Jak "číst" materiální pozůstatky zaniklých kultur : náboženství starých Keltů v archeologické perspektivě. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 15–64.

Chapter
Reichstäter, Jan. Jak rozumět "pohanským reliktům" : folklór baltských zemí jako zdroj pro studium předkřesťanských tradic starých Baltů. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 123–155.

Article
Reichstäter, Jan. [Modzelewski, Karol. Barbarská Evropa]. Religio. 2020, vol. 28, iss. 2, pp. 215–218.

Article
Reichstäter, Jan. Monomýtus Jana A. Kozáka : od staroseverské magie a mytopoezie k magické poetice mýtu. Religio. 2024, vol. 32, iss. 1, pp. 149–156.

Chapter
Reichstäter, Jan. Obsah. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 5.

Chapter
Reichstäter, Jan. Prolog. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 7–13.

Chapter
Reichstäter, Jan. Rejstřík. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 193–201.

Chapter
Reichstäter, Jan. Seznam literatury. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 161–180.

Chapter
Reichstäter, Jan. Seznam zkratek. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 181.

Chapter
Reichstäter, Jan. The pre-Christian religions of the northern Indo-Europeans : the traditions of the Celts, Germanics and Balts in a critical perspective of the humanities : summary. In: Reichstäter, Jan. Předkřesťanská náboženství severních Indoevropanů : tradice Keltů, Germánů a Baltů v kritické perspektivě humanitních věd. 2019, pp. 183–191.