Růžička, Rudolf

Name variants:

Růžička, Rudolf (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Chapter
Růžička, Rudolf. Diskussionsbeitrag zum Referat F. Michalks. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 199.

Chapter
Růžička, Rudolf. Kondensation, Modalität und Pragmatik. In: Otázky slovanské syntaxe. IV/2, Sborník sympozia Aktualizační (pragmatické) složky výpovědi v slovanských jazycích, Brno 6.-9. září 1976. 1980, pp. 27–31.

Chapter
Růžička, Rudolf. Über den Begriff "Strukturtypen slavischer Sätze". In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, pp. 31–44.

Chapter
Růžička, Rudolf. Über die Einheitlichkeit der Modalität. In: Otázky slovanské syntaxe. III, Sborník symposia "Modální výstavba výpovědi v slovanských jazycích", Brno 27.-30. září 1971. 1973, pp. 47–59.

Chapter
Růžička, Rudolf. Zur Rolle der asymmetrischen Korrelation in der historischen Syntax. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, pp. 186–189.