Schejbalová, Zdeňka

Name variants:
Schejbalová, Zdeňka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 5 of 5.

Article
Vařeka, Pavel; Holata, Lukáš; Rožmberský, Petr; Schejbalová, Zdeňka. Středověké osídlení Rokycanska a problematika zaniklých vsí. Archaeologia historica. 2011.

Article
Vařeka, Pavel; Rožmberský, Petr; Holata, Lukáš; Schejbalová, Zdeňka. Vesnické zázemí středověké Nové Plzně. Archaeologia historica. 2012.