Sesar, Dubravka

Name variants:

Sesar, Dubravka (preferred)
Content type
Displaying 1 - 2 of 2.

Article
Sesar, Dubravka. Tri hrvatska slavistička kongresa : (retrospektiva). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky. 2003, vol. 52, iss. X6, pp. 206–208.

Article
Sesar, Dubravka. O nekim načelnim nesporazumima oko hrvatskoga književnog jezika. Opera Slavica. 1996, vol. 6, iss. 4, pp. 39–44.