Ševčíková, Zuzana

Name variants:

Ševčíková, Zuzana (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Ševčíková, Zuzana. Dvorec cisterciánov na Michalskej ulici v Bratislave : niekoľko novších poznatkov. Archaeologia historica. 2004, vol. 29, iss. [1], pp. 469–475.

Article
Ševčíková, Zuzana. Južné podhradie Bratislavského hradu : kapitoly z dokumentácie architektonických reliktov Vydrice. Archaeologia historica. 2012, vol. 37, iss. 2, pp. 357–378.

Article
Ševčíková, Zuzana. Kaštieľ v Ostraticiach – stredoveký hrádok. Archaeologia historica. 2008, vol. 33, iss. [1], pp. 199–207.

Article
Ševčíková, Zuzana. Niekoľko nových poznatkov k urbanistickému vývoju Dolného mesta Nitra. Archaeologia historica. 1998, vol. 23, iss. [1], pp. 379–387.