Škabrada, Jiří

Name variants:

Škabrada, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 17 of 17.

Article
Škabrada, Jiří. "Monoxylová" skříňová nika v sakristii kostela v Mýtě u Rokycan. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 139–141.

Article
Škabrada, Jiří. Dřevěné a dřevohliněné konstrukce středověkého původu v lidové architektuře severních Čech a Lužice. Archaeologia historica. 1992, vol. 17, iss. [1], pp. 333–336.

Article
Škabrada, Jiří; Smetánka, Zdeněk. K datování středověkých vesnických staveb pomocí nálezů keramiky ve zdivu. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 353–359.

Article
Smetánka, Zdeněk; Škabrada, Jiří. K metodice studia půdorysu středověké vesnice. Archaeologia historica. 1976, vol. 1, iss. [1], pp. 55–60.

Article
Škabrada, Jiří. Nejstarší nálezy ze stavebně-historického průzkumu Koterova a Černice. Archaeologia historica. 1982, vol. 7, iss. [1], pp. 277–286.

Article
Škabrada, Jiří. Nejstarší objekty, zjištěné stavebně historickým průzkumem Božkova a Bolevce. Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 175–191.

Article
Škabrada, Jiří; Ebel, Martin. Neznámá historická dokumentace dřevěných kostelů na Pardubicku. Archaeologia historica. 1996, vol. 21, iss. [1], pp. 143–150.

Article
Škabrada, Jiří; Dostál, Petr. Pozdní gotika ve vesnických usedlostech na Sedlčansku. Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 481–500.

Article
Škabrada, Jiří. Poznámky k pokračujícímu průzkumu domu čp. 2 v Lučici (Ke vzniku středověkého domu s trojdílným půdorysem). Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 203–213.

Article
Šafránek, Vlastimil; Škabrada, Jiří. Pozůstatky pozdně středověkých vesnických staveb v Severočeském kraji. Archaeologia historica. 1983, vol. 8, iss. [1], pp. 433–446.

Article
Škabrada, Jiří. Pozůstatky středověkých stavebních zvyklostí v prostorové skladbě hanáckého domu. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 417–421.

Article
Škabrada, Jiří. Půdorysy domů v zaniklé středověké vesnici Sarvaly ve světle srovnávacího materiálu z českých zemí. Archaeologia historica. 1988, vol. 13, iss. [1], pp. 511–518.

Article
Škabrada, Jiří. Středověký portál jako příčný řez (K interpretaci smyslu tvarosloví portálů s válečky). Archaeologia historica. 1985, vol. 10, iss. [1], pp. 475–479.

Article
Škabrada, Jiří; Syrová, Zuzana. Dům čp. 171 v Čisté u Litomyšle. Archaeologia historica. 1989, vol. 14, iss. [1], pp. 325–336.

Article
Škabrada, Jiří. Základní rysy prostorové a konstrukční struktury domu zemědělské usedlosti pozdního středověku v Čechách. Archaeologia historica. 1986, vol. 11, iss. [1], pp. 395–407.

Article
Škabrada, Jiří. Zjištění románské stavební etapy v kostele Narození P. Marie v Kostelci n. Vltavou, okr. Písek. Archaeologia historica. 1980, vol. 5, iss. [1], pp. 329–334.