Šlézar, Pavel

Name variants:

Šlézar, Pavel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Article
Schönwälderová, Nikol; Šlézar, Pavel; Kučera, Lukáš. Analýza zbytků barev z fragmentu kresby na březové kůře z Litovle. Studia archaeologica Brunensia. 2022, vol. 27, iss. 1, pp. 143–152.

Article
Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel. Archeologické výzkumy sakrálních staveb v Litovli. Archaeologia historica. 2006, vol. 31, iss. [1], pp. 303–322.

Article
Hlubek, Lukáš; Šlézar, Pavel. Doklady zpracování železa v raném středověku na území Uničovska a Litovelska. Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 2, pp. 583–607.

Article
Hlubek, Lukáš; Faltýnek, Karel; Šlézar, Pavel. Nález fragmentu kachle z kolekce tzv. rytířských kamen v Litovli. Archaeologia historica. 2016, vol. 41, iss. 2, pp. 437–447.