Steinerová, Jela

Name variants:

Steinerová, Jela (preferred)
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Steinerová, Jela. Etika tvorby informačných produktov v digitálnej revolúcii. ProInflow. 2021, vol. 13, iss. 1, pp. 64–86.

Article
Steinerová, Jela. Informačné prostredie a vedecká komunikácia: aspekty vedeckej dátovej gramotnosti. ProInflow. 2018, vol. 10, iss. 2, pp. 4–22.

Article
Steinerová, Jela. Information literacy studies and human information behaviour. ProInflow. 2016, vol. 8, iss. 2, pp. 53–69.

Article
Steinerová, Jela. Kvalitatívne metódy výskumov v informačnej vede. ProInflow. 2015, vol. 7, iss. 2, pp. 12–29.

Article
Steinerová, Jela. Metodologické problémy výskumov v informačnej vede. ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 1, pp. 4–18.

Article
Steinerová, Jela. Otvorená veda a informačné správanie vedcov v SR. ProInflow. 2017, vol. 9, iss. 2, pp. 48–73.

Article
Steinerová, Jela; Ondrišová, Miriam; Lichnerová, Lucie. Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie. ProInflow. 2012, vol. 4, iss. 2, pp. 34–49.

Article
Steinerová, Jela; Fázik, Jakub; Nováková, Františka. Prínos fenomenografických výskumov pre informačnú vedu. ProInflow. 2020, vol. 12, iss. 1, pp. 3–28.