Štěpaník, Karel

Name variants:

Štěpaník, Karel (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 28.

Article
Štěpaník, Karel. A Tribute to Shakespeare. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1965, vol. 14, iss. D12, pp. 165–189.

Book
Štěpaník, Karel. Básnické dílo Johna Keatse. 1958

Chapter
Štěpaník, Karel. Doslov. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 203–204.

Chapter
Štěpaník, Karel. Hazlitt o současnících. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 179–202.

Chapter
Štěpaník, Karel. Hazlittovo vzdělání, povaha a názory. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 33–55.

Chapter
Štěpaník, Karel. Hazlittův literární odkaz. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 11–32.

Chapter
Štěpaník, Karel. Hazlitz o Shakespearovi. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 144–178.

Article
Štěpaník, Karel. Henry Fielding. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 108–122.

Article
Štěpaník, Karel. [Hietsch, Otto. Die Petrarcaübersetzungen Sir Thomas Wyatts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1960, vol. 9, iss. D7, pp. 284.

Article
Štěpaník, Karel. Jubilejní oslavy Aristofana, Čechova, Dvořáka, Fieldinga a Praxitela. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1954, vol. 3, iss. D1, pp. 162.

Chapter
Štěpaník, Karel. Keats a jeho doba. In: Štěpaník, Karel. Básnické dílo Johna Keatse. 1958, pp. 7–62.

Chapter
Štěpaník, Karel. Keatsova básnická autobiografie. In: Štěpaník, Karel. Básnické dílo Johna Keatse. 1958, pp. 63–161.

Chapter
Štěpaník, Karel. Kritická theorie a praxe. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 115–143.

Chapter
Štěpaník, Karel. Literární prameny Keatsovy tvorby. In: Štěpaník, Karel. Básnické dílo Johna Keatse. 1958, pp. 163–224.

Chapter
Štěpaník, Karel. Literatura. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 209.

Chapter
Štěpaník, Karel. Obecná estetika. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 56–78.

Chapter
Štěpaník, Karel. Předmluva. In: Štěpaník, Karel. Básnické dílo Johna Keatse. 1958, pp. 5–6.

Chapter
Štěpaník, Karel. Summary. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 205–208.

Chapter
Štěpaník, Karel. Summary. In: Štěpaník, Karel. Básnické dílo Johna Keatse. 1958, pp. 225–229.

Article
Collmer, Robert G.. The function of death in certain metaphysical. Brno studies in English. 1966, vol. 6, iss. 1, pp. 147–156.

Article
Štěpaník, Karel. The problem of Spenserian inspiration in Keats's poetry. Brno studies in English. 1960, vol. 2, iss. 1, pp. 7–54.

Article
Štěpaník, Karel. The reflection of social reality in Keats's poems and letters. Brno studies in English. 1959, vol. 1, iss. 1, pp. 69–101.

Article
Štěpaník, Karel. The Return of the Romantics. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1962, vol. 11, iss. D9, pp. 226–230.

Chapter
Štěpaník, Karel. Theorie literatury. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 79–114.

Chapter
Štěpaník, Karel. Úvodní slovo. In: Štěpaník, Karel. William Hazlitt jako literární kritik. 1947, pp. 7–10.