Sulitková, Ludmila

Name variants:

Sulitková, Ludmila (preferred)
Sulitková-Vavřínová, Ludmila
Content type
Displaying 1 - 8 of 8.

Article
Sulitková, Ludmila; Škopová, Jana. Dosud needované záznamy z kroniky brněnského lékárníka Jiřího Ludwiga : (1574-1603). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1993, vol. 42, iss. C40, pp. 143–159.

Chapter
Sulitková-Vavřínová, Ludmila. Les préambules dans les actes d'André III.. In: Folia diplomatica. II. 1976, pp. 87–102.

Article
Sulitková, Ludmila. Nižší šlechta v českém státě a v Uhrách na přelomu 13. století ve světle písemných pramenů. Archaeologia historica. 1977, vol. 2, iss. [1], pp. 9–22.

Article
Jordánková, Hana; Sulitková, Ludmila. Nobilitovaný městský písař a jeho společenská prestiž. Studia historica Brunensia. 2013, vol. 60, iss. 1-2, pp. 229–239.

Article
Jordánková, Hana; Maňas, Vladimír; Sulitková, Ludmila. Řehoř Wolny (1793–1871), rajhradský benediktin a jeho přispění k obecné a církevní topografii Moravy. Studia historica Brunensia. 2021, vol. 68, iss. 1, pp. 99–114.

Article
Sulitková, Ludmila. Sutorův kancelářský řád ze 60. let 17. století a jeho vliv na brněnské městské písemnosti. Studia historica Brunensia. 2020, vol. 67, iss. 1, pp. 27–36.

Article
Měřínský, Zdeněk; Sulitková, Ludmila. Sympozium o nejstarších dějinách Bratislavy. Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 422–424.