Švancara, Josef

Name variants:

Švancara, Josef (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Article
Švancara, Josef. Anticipace "mentální reprezentace" v pracích brněnské psychologické školy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 19–24.

Article
Švancara, Josef. [Baer, M.; Fuchs, M.; Füglister, P.; Reusser, K.; Wyss, H. (Hrsg.) Didaktik auf psychologischer Grundlage: von Hans Aeblis kognitionspsychologischer Didaktik zur modernen Lehr- und Lernforschung]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, vol. 56, iss. P12, pp. 113.

Article
Švancara, Josef. [Birren, James Emmett; Schaie, Klaus Warner, ed. Handbook of the psychology of aging]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 188–189.

Article
Švancara, Josef. Česká psychologie v atmosféře Pražského jara (1968-1970). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 57–63.

Article
Švancara, Josef. Čtvrt století badatelské, pedagogické a organizační činnosti M. Rostohara v Brně v letech 1923-1949. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1999, vol. 47, iss. P3, pp. 25–[70].

Article
Švancara, Josef. Dynamics of intellectual deficit in children with localized and difuse CNS damage. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, vol. 19, iss. I5, pp. 21–28.

Article
Švancara, Josef. Exekutivní procesy v cílesměrné vizuální orientaci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. 7–16.

Article
Švancara, Josef. [Fischbein, Efraim. The intuitive sources of probabilistic thinking in childern]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1979-1980, vol. 28-29, iss. I14-15, pp. 187–188.

Article
Švancara, Josef. Gerontologické souvislosti v soužití tří generací. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1996, vol. 45, iss. P1, pp. 15–24.

Article
Švancara, Josef. Historické perspektivy brněnské psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1990-1991, vol. 39-40, iss. I25, pp. 7–22.

Article
Švancara, Josef. Interaction of social and biological determinants in the development and forming of the personality. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 37–49.

Article
Švancara, Josef. Kategorie "souvislost" v současné psychologii. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 31–38.

Article
Švancara, Josef. Konsilience v teoriích celoživotního vývoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. 85–99.

Article
Švancara, Josef. [Kovář, Rudolf. Human variation in motor abilities and its genetic analysis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 120–121.

Article
Švancara, Josef. [Kuhl, J. Motivation und Persönlichkeit ; Kuhl, J. A functional-design approach to motivation and self-regulation]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2002, vol. 50, iss. P6, pp. 120–122.

Article
Švancara, Josef. Metodologické problémy psychologického zkoumání dvojčat. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1974, vol. 23, iss. I9, pp. 103–121.

Article
Švancara, Josef. Modelování obrazové reprezentace se zřetelem ke krizovému plánování. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2009, vol. 57, iss. P13, pp. 7–17.

Article
Švancara, Josef. Mutual influences of genetic and environmental factors in life span-developmental research. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1984, vol. 33, iss. I19, pp. 43–51.

Article
Švancara, Josef; Švancarová, Lea. Ontogenetické zvlášnosti vztahů k řece Vltavě v kontextu ekologické psychologie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1986, vol. 35, iss. I21, pp. 91–103.

Article
Švancara, Josef. Pojetí a metody neuropsychologie se zřetelem k dětskému věku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1970, vol. 19, iss. I5, pp. 7–19.

Article
Švancara, Josef. Příloha [Mihajlo Rostohar - životopis]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 1999, vol. 47, iss. P3, pp. 107–109.

Article
Švancara, Josef; Kubínský, Vladimír. Psychologická expertiza provozu zubních ambulancí. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1982, vol. 31, iss. I17, pp. 155.

Article
Švancara, Josef. Psychologické a hudební "komunality" : (předneseno na slavnostním setkání 15. 4. 2004 v aule FF MU). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2004, vol. 52, iss. P8, pp. 111–117.

Article
Švancara, Josef. Psychologické souvislosti geovizualizace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2006, vol. 54, iss. P10, pp. 11–20.

Article
Švancara, Josef. Psychologické souvislosti názorového zakotvení středoškoláků. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1993, vol. 42, iss. I27, pp. 39–46.