Székely, Gabriel

Name variants:

Székely, Gabriel (preferred)
Székely, György (preferred)
Content type
Displaying 1 - 4 of 4.

Chapter

Article
Székely, Gabriel. Gréckokatolícka cirkev a Židia v Slovenskej republike v rokoch 1939–1945. Studia historica Brunensia. 2022, vol. 69, iss. 2, pp. 91–124.

Chapter
Székely, György. Le développement de la magistrature de la ville de Buda au XIVe siècle. In: Folia diplomatica. I. 1971, pp. 277–293.

Article
Székely, György. Poměr středoevropských zemí к církevním reformám a byzantskému světu v 11. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1961, vol. 10, iss. C8, pp. 29–52.