Trávníček, Jiří

Name variants:

Trávníček, Jiří (preferred)
Content type
Displaying 1 - 10 of 10.

Article
Trávníček, Jiří. "Ticho" Jana Skácela : sémantická klasifikace básníkova klíčového slova : dr. Milanu Suchomelovi k šedesátinám. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 71–81.

Article
Trávníček, Jiří. [Krausová, Nora. Význam tvaru - tvar významu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 117–119.

Article
Trávníček, Jiří. Lexikon literárněteoretických děl. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1997, vol. 46, iss. D44, pp. 166–168.

Article
Trávníček, Jiří. [Miko, František. Verš v recepcii poézie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 147–149.

Article
Trávníček, Jiří. Nečtenář. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 29–36.

Article
Trávníček, Jiří. [Pešat, Zdeněk. Dialogy s poezií]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1987, vol. 36, iss. D34, pp. 121–123.

Article
Trávníček, Jiří. Sedmdesátiny Zdeňka Kožmína. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1995, vol. 44, iss. D42, pp. 125–128.

Article
Trávníček, Jiří. Suchomeliana. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 15–17.

Article
Trávníček, Jiří. Tři podoby jednoho chasidského příběhu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2000, vol. 49, iss. V3, pp. 65–67.

Article
Trávníček, Jiří. Vypravěč - vyprávění - text. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 1998, vol. 47, iss. V1, pp. 85–87.