Tyrlík, Mojmír

Name variants:

Tyrlík, Mojmír (preferred)
Content type
Displaying 1 - 14 of 14.

Article
Tyrlík, Mojmír; Konečný, Štěpán. Adolescent behavior at an interface between social representations and personal experience. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2008, vol. 56, iss. P12, pp. 47–54.

Chapter
Tyrlík, Mojmír. Integrační pojetí morálního jednání. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, pp. 35–120.

Chapter
Tyrlík, Mojmír. Literatura. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, pp. 124–134.

Article
Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír. Mezigenerační soužití mladých rodin jako zátěžová situace: fenomén tchýně v České republice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2010, vol. 58, iss. P14, pp. 47–58.

Book
Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004

Chapter
Tyrlík, Mojmír. Morálka jako psychologické téma. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, pp. 7–13.

Chapter
Tyrlík, Mojmír. Morální vývoj v současných psychologických přístupech. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, pp. 14–34.

Article
Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír. Orientace na spravedlnost a péči : rodové rozdíly při řešení morálních dilemat. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2003, vol. 51, iss. P7, pp. 63–73.

Article
Tyrlík, Mojmír; Kukla, Lubomír. Pohlavní zneužívání dívek a chlapců: příspěvek k metodice výzkumu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2000, vol. 48, iss. P4, pp. 7–15.

Article
Konečný, Štěpán; Tyrlík, Mojmír. Přenášení odpovědnosti v adolescenci. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2007, vol. 55, iss. P11, pp. 73–79.

Chapter
Tyrlík, Mojmír. Shrnutí. In: Tyrlík, Mojmír. Morální jednání. 2004, pp. 121–123.

Article
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Smékal, Vladimír; Valach, Ladislav. Sociální reprezentace pojmu demokracie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1995, vol. 44, iss. I29, pp. 79–94.

Article
Tyrlík, Mojmír; Macek, Petr; Mazurová, Petra. Souvislost mezi pojímáním dobra a zla a kauzální atribucí u adolescentů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2001, vol. 49, iss. P5, pp. 41–48.

Article
Jelínková, Jana; Tyrlík, Mojmír. Typologie hodnot u vysokošolských studentek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. P, Řada psychologická. 2005, vol. 53, iss. P9, pp. 87–91.