Veselá, Zdenka

Name variants:

Veselá, Zdenka (preferred)
Veselá, Zdena
Content type
Displaying 1 - 25 of 33.

Article
Veselá, Zdenka. Aktivní dovednosti v literárněvýchovném procesu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1981, vol. 30, iss. I16, pp. 65–76.

Article
Veselá, Zdenka. Alternativní školství ve světle historického vývoje. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, vol. 41, iss. I26, pp. 29–48.

Article
Veselá, Zdenka. [Bondar, A.D. Pedagogična praktyka studentiv]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 176–177.

Article
Veselá, Zdena. [Christie, Nils. Wenn es die Schule nicht gäbe: Ketzerisches zur Schulreform]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. G, Řada sociálněvědná. 1975, vol. 24, iss. G19, pp. 140–141.

Article
Veselá, Zdenka. Cíle a struktura literární výchovy dospělých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19771978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 125–132.

Article
Veselá, Zdenka. [Cipro, Miroslav. Průvodce dějinami výchovy]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, vol. 36, iss. I22, pp. 120–121.

Article
Veselá, Zdenka. Estetická výchova a vysoká škola. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, vol. 36, iss. I22, pp. 73–85.

Article
Veselá, Zdenka. [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. I.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1969, vol. 18, iss. I4, pp. 114–116.

Article
Veselá, Zdenka. [Jůva, Vladimír. Die ästhetische Erziehung der Jugend. II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 176–178.

Article
Veselá, Zdenka. K historii středního školství. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 127–139.

Article
Veselá, Zdenka. K literární výchově dospělých. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1975, vol. 24, iss. I10, pp. 123–131.

Article
Veselá, Zdenka. K nedožitým pětašedesátinám Čestmíra Liškaře. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1987, vol. 36, iss. I22, pp. 118–119.

Article
Veselá, Zdenka. K výročí Konstantina Dimitrijeviče Ušinského. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 171–173.

Article
Veselá, Zdenka. Komenského koncepce obsahu vzdělání a dnešek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1971, vol. 20, iss. I6, pp. 7–14.

Chapter
Veselá, Zdenka. Literatura. In: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. c1992, pp. 141–144.

Article
Veselá, Zdenka. Mimočítanková četba a její postavení v umělecké složce literární výchovy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19771978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 97–104.

Article
Veselá, Zdenka. Nástin vývoje učitelského vzdělávání. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1983, vol. 32, iss. I18, pp. 71–84.

Article
Veselá, Zdenka. Osobnosti brněnského pedagogického semináře v meziválečném období. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1994, vol. 43, iss. I28, pp. 5–33.

Article
Veselá, Zdenka. Práce s historickým pedagogickým textem a fáze jeho interpretace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. U, Řada pedagogická. 1997, vol. 46, iss. U2, pp. 35–47.

Chapter
Veselá, Zdenka. Proměny českého školství mezi dvěma světovými válkami. In: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. c1992, pp. 71–136.

Article
Veselá, Zdenka. Střední školství v českých zemích po druhé světové válce. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 19771978, vol. 26-27, iss. I12-13, pp. 47–56.

Article
Veselá, Zdenka. Učitelské vzdělávání mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1985, vol. 34, iss. I20, pp. 97–109.

Article
Veselá, Zdenka. Uhrovo úsilí o vysokoškolské vzdělání učitelů a jeho pojetí osobnosti učitele. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1992, vol. 41, iss. I26, pp. 7–13.

Article
Veselá, Zdenka. Úsilí o jednotnou střední školu mezi dvěma světovými válkami. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. I, Řada pedagogicko-psychologická. 1973, vol. 22, iss. I8, pp. 123–135.

Chapter
Veselá, Zdenka. Úvod. In: Veselá, Zdenka. Vývoj české školy a učitelského vzdělání. c1992, pp. 5–6.