Zlatuška, Zdeněk

Name variants:

Zlatuška, Zdeněk (preferred)
Content type
Displaying 1 - 25 of 36.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Adcock, F.E. Roman political ideas and practice]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1963, vol. 12, iss. E8, pp. 157–158.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Articles on antiquity in Festschriften: the ancient Near East, the Old Testament, Greece, Rome, Roman Law, Byzantium: an index compiled by Dorothy Rounds]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 388–389.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Atti del terzo Congresso internazionale di epigrafia greca e latina. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 289–290.

Article
Češka, Josef; Zlatuška, Zdeněk. [Avdijev, Vsevolod Igorevič. Dějiny starověkého východu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1956, vol. 5, iss. E1, pp. 185–187.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Barbieri, Guido. L'albo senatorio da Settimio Severo a Carino: (193-285)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 148.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Bengtson, Hermann. Einführung in die alte Geschichte]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 146–147.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Beševliev, Veselin (ed.). Izsledvanija v čest na akad. Dimităr Dečev po slučaj 80-godišninata mu]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 129.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Bömer, Franz. Untersuchungen über die Religion der Sklaven in Griechenland und Rom. I, Die wichtigsten Kulte und Religionen in Rom und im lateinischen Westen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1960, vol. 9, iss. E5, pp. 148.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Borecký, Bořivoj et al. Antická kultura]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 111.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Broughton, Thomas Robert Shannon. The magistrates of the Roman Republic]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 147–148.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Cato, Marcus Porcius. O zemědělství. Přeložil, předmluvu napsal a vysvětlivky vypracoval Vojtěch Zamarovský]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 131–134.

Article
Nechutová, Jana; Češka, Josef; Pelikán, Oldřich; Bartoněk, Antonín; Hartmann, Antonín; Zlatuška, Zdeněk. Congressus internationalis: Antiquitas Graeco-Romana ac tempora nostra (Brno, 12.-16.IV.1966). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1966, vol. 15, iss. E11, pp. 198–205.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Die Religion der Sklaven und Freigelassenen im Lichte der Inschriften aus Moesia Inferior. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1965, vol. 14, iss. E10, pp. 201–207.

Chapter
Zlatuška, Zdeněk. Dominius als Anrede und Titel unter dem Prinzipat. In: Charisteria Francisco Novotný octogenario oblata. 1962, pp. 147–150.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Felletti Maj, Bianca Maria. Iconografia romana imperiale: da Severo Alessandro a M. Aurelio Carino (225-285 d. C.)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1961, vol. 10, iss. E6, pp. 301.

Article
Pelikán, Jarmil; Večerka, Radoslav; Zlatuška, Zdeněk. Filologické příspěvky ve sborníku Karlovy university, věnovaném universitě Lomonosovově. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1956, vol. 5, iss. A4, pp. 143–146.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Florescu, Gr.; Florescu, R.; Diaconu, P. Capidava: Monografie arheologică]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, vol. 11, iss. E7, pp. 120.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Klasifikace a nájemné laurijských dolů ve IV. stol. př. n. l.. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, vol. 7, iss. E3, pp. 135–139.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Klíma, Josef. Zákony Chammurapiho]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 183.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Kritische Textbemerkung zu Carmen Einsidlense I. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1968, vol. 17, iss. E13, pp. 175–178.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Kryvelev, Iosif Aronovič. Evangelické báje a jejich smysl. Přeložil Zdeněk Lahulek-Faltys]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 146.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Lauffer, Siegfried. Die Bergwerkssklaven von Laureion I, II]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1959, vol. 8, iss. E4, pp. 147.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Lexa, František. Veřejný život ve starověkém Egyptě, I., II.]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1956, vol. 5, iss. C3, pp. 182–183.

Article
Zlatuška, Zdeněk. Mezinárodní konference o vzniku polis a pádu římského imperia v Liblicích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1957, vol. 6, iss. E2, pp. 194.

Article
Zlatuška, Zdeněk. [Mišulin, Aleksandr Vasil'jevič. Spartakus]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická. 1955, vol. 4, iss. C2, pp. 132–134.