Nález slunečních hodin z hradu v Brandýse nad Orlicí

Title: Nález slunečních hodin z hradu v Brandýse nad Orlicí
Variant title:
  • The find of a sundial from the castle in Brandýs nad Orlicí
  • Fund einer Sonnenuhr auf der Burg in Brandýs nad Orlicí
Source document: Archaeologia historica. 2022, vol. 47, iss. 1, pp. 363-371
Extent
363-371
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Při archeologickém výzkumu hradu vBrandýse nad Orlicí byla objevena polovina skládacích slunečních hodin archeologizovaná někdy v první polovině 16. století. Hodiny byly vyrobeny v Norimberku rodinou Tucherů.
Archaeological research into the castle in Brandýs nad Orlicí yielded half of a foldable sundial archaeologized sometime in the first half of the 16th century. The clock was made in Nuremberg by the Tucher family.
References
[1] ANDRZEJEWSKI, A.–KAJZER, L., 2004: Czas zamkow – czas na zamku, Archaeologia Historica Polona, 115–133.

[2] BRAVERMANOVÁ, M. ET AL., 1997: Rudolf II. a Praha. Archeologické nálezy z Pražského hradu, Míčovna. Katalog expozice. Praha.

[3] ČÍŽEK, J.–SLAVÍK, J., 1987: Brandýs nad Orlicí, o. Ústí nad Orlicí, Ročenka Klubu Augusta Sedláčka, 88–94.

[4] DRENKO, Z., 2005: Slnečné hodinky s kompasom zo Svodína, ZbSNM XCIX, Archeológia 15, 141–150.

[5] FRB IV: Prameny dějin českých – Fontes rerum Bohemicarum (Emler, J., ed.). Praha 1884.

[6] GOUK, P., 1988: The Ivory Sundials of Nuremberg. Cambridge.

[7] HANULIAK, M., 2002: Sídliskový objekt z Ilije, AVANS 2001, 61, 254.

[8] KRALJ, V. Z., 2015: Craft products of Nuremberg from the Mijoka shipwreck (Croatia), Skyllis 15, sešit 1, 69–86.

[9] LENFELD, J., 1984: Sluneční hodiny ve sbírkách UPM v Praze. Acta UPM XVI. D 4 Supplementa. Praha.

[10] MUSIL, F., 1995: Hrady, tvrze a zámky okresu Ústí nad Orlicí. Ústí nad Orlicí.

[11] MUSIL, F., 2002: Osídlování Poorlicka v době předhusitské. Kraj na Tiché Orlici, v povodí Třebovky a Moravské Sázavy. Ústí nad Orlicí.

[12] PAJER, J., 2001: Novokřtěnské fajánse ze Strachotína. Mikulov.

[13] PODLISKA, J., 2000: Nález renesančních hodin v Ostrovní ul. na Novém Městě pražském. In: Sborník Miroslavu Buchvaldkovi (Čech, P.–Dobeš, M., edd.), 205–209. Most.

[14] SEDLÁČEK, A., 1883: Hrady, zámky a tvrze království českého II. Hradecko. Praha.

[15] SCHEWE, R., 2004: Eine Nürnberger Klappsonnenuhr von Thomas Tucher. Die besonderen Materialwertigkeiten exotischer Werkstoffe, Deutsche Gesellschaft für Chronometrie. Jahresschrift 43, 153–167.

[16] SCHEWE, R., 2019: Fundorte von Taschensonnenuhren in Mittel- und Osteuropa. Länder und Städte – Beschreibung und Bibliografie, Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 76, č. 1 + 2, 31–57.

[17] SCHEWE, R.–GOLL, J., 2019: Die Zeit in der Tasche – Die älteste in Europa erhaltene hölzerne Klappsonnenuhr aus dem Kloster Müstair, Schweiz, Zeitschrift für Schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 76, č. 1 + 2, 5–30.

[18] SLIVKA, M., 1987: Pozoruhodný nález stredovekých slnečných hodín na Kláštorisku, Nové obzory 29, 181–188.

[19] ŠEBELA, L.–VANĚK, J., 1982: Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v areálu bývalého bratrského sboru v Ivančicích, VVM XXXIV, 201–205.

[20] TRIBULA, J.–BEDNAŘÍKOVÁ, J., 1980: Archeologický výzkum gotické tvrze v Čejkovicích, VVM XXXII, 202–207.

[21] VÍCH, D., 2014: Kovové nálezy z hradu v Brandýse nad Orlicí, CB 14, 142–155.

[22] VÍCH, D. a kol., 2017: Vích, D.–Bek, T.–Kudrnovský, M.–Švejnoha, J.–Vařeková, Z.–Veselá, R., Rekonstrukce hradu v Brandýse nad Orlicí v letech 2013–2016, CB 17, 53–69.

[23] WILK-WOŚ, Z., 2013: Literatura archeologiczna o znaleziskach słonecznych zegarków kieszonkowych z obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej 61, č. 3, 435–452.