1

Title: Musicologica Brunensia
Year: 2022
Volume: 57
Issue: 1
Publication year
2022
ISSN
1212-0391 (print)
2336-436X (online)
Department FF MU
Topic
Title Document
Miloš Štědroň: Můj Janáček : k osmdesátinám muzikologa a skladatele | 5–16
Steinmetz, Karel
PDF
Title Document
Systém temperování klávesových nástrojů v Mannheimu podle Franze Xavera Richtera (1767) na základě posledního návodu Andrease Werckmeistera (cca 1700) | 17–38
Čermák, Marek
PDF
Title Document
Early Czech music theory : characterization, personalities and trends | 39–55
Hruška, Viktor
PDF
Title Document
Migration of Central European musicians exemplified by John Dopyera, Diana Krall, Andreas Varady, and Celeste Buckingham | 57–74
Kajanová, Yvetta
PDF
Title Document
The AMC Trio jazz combo and their inspirations drawn from Slovak folk music | 75–88
Dobšinský, Peter
PDF
Title Document
Zpracování pověsti o Libuši v italské barokní opeře | 89–113
Spáčilová, Jana
PDF
Title Document
Uplatnitelnost na trhu práce v oblasti klasické hudby : Koresponduje vzdělávání v ČR v oboru s pracovním trhem? | 115–128
Dohnalová, Lenka; Pešl Šilerová, Lucie; Radok Žádná, Ingeborg
PDF
Title Document
Počátky Jednoty umělců hudebních ku podpoře vdov a sirotků v kontextu vídeňské Tonkünstler-Sozietät | 129–151
Šmídová Turchichová, Magdalena
PDF
Title Document
The operas arrangements for chamber ensembles in the Moravian and Lower Austrian monasteries | 153–166
Pavlica, Lukáš
PDF
Title Document
Le cinque piaghe di Christo von Nicolò Minato und Antonio Draghi (1677) und die Verehrung der fünf Wunden Christi durch den Sternkreuzorden | 167–189
Pernerstorfer, Matthias Johannes
PDF