Trojí vědění fikce

Title: Trojí vědění fikce
Source document: Pro-Fil. 2009, vol. 10, iss. 1, pp. [22]-27
Extent
[22]-27
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Můžeme získat skrze literární dílo nějaké poznání? Tuto otázku prověřuje epistemologie literatury, která analyzuje možnosti a způsoby poznání prostřednictvím literárního díla. Jeden ze současných badatelů, Michel Pierssens, vypracoval tři možnosti poznání moderní fikce.
Can we obtain any cognition from work of literature? Epistemology of literature understanded as the analysis of possibilities and ways of cognition through work of literature examines this question. One of modern reseachers, Michel Pierssens, elaborated three possibilities of cognition from modern fiction.