Na vlnách náboženské zkušenosti: The varieties of religions experience

Title: Na vlnách náboženské zkušenosti: The varieties of religions experience
Variant title:
  • On waves of religious experience: The varieties of religious experience
Source document: Pro-Fil. 2017, vol. 18, iss. 1, pp. 36-51
Extent
36-51
  • ISSN
    1212-9097 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek se zabývá analýzou Jamesova pojetí náboženské zkušenosti představeného v knize The Varieties of Religious Experience (1902). Text sleduje základní obsahovou strukturu Varieties, rekonstruuje Jamesův přístup ke zkoumání náboženské zkušenosti a kriticky reflektuje předkládaná stanoviska. Postupně se proto zabývá mysticismem, filosofií a vědou o náboženství jakožto možnými garanty osobní náboženské zkušenosti. Ačkoli od prvního vydání Varieties uplynulo již přes sto let, Jamesovy myšlenky v nich obsažené jsou i dnes inspirací pro celou řadu badatelů a výzkumníků. Cílem příspěvku je poskytnout čtenářům skrze historiografickou analýzu Jamesova díla základní vhled do problematiky zkoumání náboženských zkušeností a objasnit argumentační postup obsažený ve Varieties. V závěru textu bude poukázáno i na reflexi některých Jamesových myšlenek ve vybraných současných neurovýzkumech náboženských zkušeností.
The paper presents a philosophical analysis of William James' conception of religious experience developed in his celebrated book The Varieties of Religious Experience (1902). The text follows the content of Varieties, reconstructs James' approach to the study of religious experience and reflects on the author’s noted statements. It explores mysticism, philosophy and Science of Religions – the possible warrantors of personal religious experience, respectively. More than a hundred years have passed since the first edition of the book. However, James' work remains an important source of inspiration for many scholars and researchers. The primary objective of this paper is to provide – through historiographical analysis of James' thought – an elementary insight into the study of religious experiences and clarify the argumentation in Varieties. The paper also features a brief introduction to the reflection of James' thought in currently conducted neuro-research of religious experience.
References
[1] Azari, N. P. (2006): Neuroimagining Studies of Religious Experince: A Critical Review, in McNamara, P. (ed.) Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding Of Religion, Vol. II, Praeger, 33-54.

[2] Azari, N. P. et al. (2001): Neural correlates of religious experience, European Journal of Neuroscience 13(8), 1649–1652, dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/227680853_Neural_Correlates_of_Religious_Experience. | DOI 10.1046/j.0953-816x.2001.01527.x

[3] Carrette, J. R. (2002): The Return to James: Psychology, Religion and the Amnesia of Neuroscience, in James, W. Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature; Centenary Edition, Routledge, xxxix- lxiii.

[4] Dvořák, P., Peroutka, D., Tomala, O. (2010): Modality v analytické metafyzice, Filosofia.

[5] Hood, R. W. Jr. (2006): The Common Core Thesis in the Study of Mysticism, in McNamara, P. (ed.) Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding Of Religion, Vol. III, Praeger, 119-138.

[6] Hroch, J. (2008): K filosofickému myšlení Williama Jamese, Filozofia 63(2), 144–154.

[7] James, H. (ed.) (1920): The Letters of William James, Vol. II, The Atlantic Monthly Press.

[8] James, W. (1897): Will to Believe, and Other Essays in Popular Philosophy, Harvard University Press.

[9] James, W. (1912): Essays in Radical Empiricism, Harvard University Press.

[10] James, W. (1930): Druhy náboženské zkušenosti, Melantrich.

[11] James, W. (1963): The Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, New Hyde Park.

[12] Kyaga, S. et al. (2013): Mental illness, suicide and creativity: 40-Year prospective total population study, Journal of Psychiatric Research 47(1), 83-90, dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/232246236_Mental_illness_suicide_and_creativity_40-Year_prospective_total_population_study.

[13] Lamberth, D. C. (1999): William James and the Metaphysics of Experience, Cambridge University Press.

[14] Mackie, J. L. (1982): The Miracle of Theism: Arguments For and Against the Existence of God, Oxford University Press.

[15] Mandeville, B. (1962): The Fable of the Bees: or, Private Vices, Public Benefits, Capricorn Books.

[16] McNamara, P. (ed.) (2009): The Neuroscience of Religious Experience, Cambridge University Press.

[17] Mill, J. S. (1907): O svobodě, Vlastním nákladem vydal J. Otto.

[18] Mullin, R. P. (2007): The Soul of Classical American Philosophy – The Ethical and Spiritual Insights of William James, Josiah Royce, and Charles Sanders Peirce. State University of New York Press.

[19] Newberg, A. B. (2010): Principles of Neurotheology, Routledge.

[20] Newberg, A. et al. (2001): Why God Won't Go Away: Brain Science and the Biology of Belief, Ballantine Books.

[21] Newberg, A. et al. (2003): Cerebral blood flow during meditative prayer: Preliminary findings and methodological issues, Perceptual Motor Skills, 97(2), 625–630, dostupné z: https://www.researchgate.net/publication/9006998_Cerebral_Blood_Flow_during_Meditative_Prayer_Preliminary_Findings_and_Methodological_Issues. | DOI 10.2466/pms.2003.97.2.625

[22] Perry, R. B. (1935): The Thought and Character of William James, Vol. II, Oxford University Press.

[23] Persinger, M. A. – Makarec, K. (1987): Temporal Lobe Epileptic Signs and Correlative Behaviours Displayed by Normal Populations, The Journal of General Psychology 114(2), 179–195. | DOI 10.1080/00221309.1987.9711068

[24] Persinger, M. A. (2002a): Experimental simulation of the God experience: Implications for religious beliefs and the future of the human species, in Joseph, R. (ed.) Neurotheology: Brain, Science, Spirituality, Religious Experience, San Jose University Press, 279–292.

[25] Persinger, M. A. (2002b): The temporal lobe: The biological basis of the God experience, in Joseph, R. (ed.) Neurotheology: Brain, Science, Spirituality, Religious Experience, San Jose University Press, 273–278.

[26] Pyysiäinen, I. (2003): How Religion Works: Towards a New Cognitive Science of Religion, Brill.

[27] Ratcliffe, M. (2006): Neurotheology: A Science of What?, in McNamara, P. (ed.) Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding Of Religion, Vol. II, Praeger, 81-104.

[28] Roberts, T. B. (2006): Chemical Input, Religious Output – Entheogens: A Pharmatheology Sampler, in McNamara, P. (ed.) Where God and Science Meet: How Brain and Evolutionary Studies Alter Our Understanding Of Religion, Vol. III, Praeger, 235-268.

[29] Rorty, R. (2004): Some Inconsistencies in James's Varieties, in Proudfoot, W. (ed.) William James and a Science of Religions: Reexperiencing The Varieties of Religious Experience, Columbia University Press, 86-97.

[30] Royce, J. (1912): The Sources of Religious Insight, Charles Scribner's Sons.

[31] Royce, J. (1913): The Problem of Christianity, The Macmillan Company.

[32] Seybold, K. S. (2007): Explorations in Neuroscience, Psychology and Religion, Ashgate.

[33] Snowden, B. F. (1989): The Religious Experience and Its Interpretation in the Philosophies of William James and Josiah Royce, Tulane University Press.

[34] Taylor, E. (2002): Introduction: Section One: The Spiritual Roots of James's Varieties of Religious Experience, in James, W. Varieties of Religious Experience: A Study in Human Nature, Centenary Edition, Routledge, xv-xxxviii.

[35] Vorovka, K. (1929): Americká filosofie, Sfinx.

[36] Vrabeľ, O. (2016): Bitva o absolutní: opomíjený kontext stále živého pragmatismu, Teorie vědy 38(2), 221–244.