Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky

Title: Analytika učení a data mining ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky
Variant title:
  • Learning analytics and educational data mining in the context of learning management systems
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2023
Extent
223 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 525
ISBN
978-80-280-0184-1
978-80-280-0185-8 (online ; pdf)
Language
Czech
Description
  • Analytika učení a data mining ve vzdělávání jsou nově se formující výzkumné oblasti zaměřující se na analýzu dat, která pocházejí z různých typů online vzdělávacích systémů. Tato publikace nabízí základní vhled do obou oblastí včetně jejich detailního představení. Seznamuje čtenáře s původem analytiky učení i data miningu ve vzdělávání, vysvětluje hlavní podobnosti a rozdíly mezi těmito oblastmi, popisuje používané metody a techniky analýzy dat a představuje nejvýznamnější směry výzkumu napříč oběma oblastmi. Kniha navíc obsahuje příklady konkrétních analýz, při kterých byly využity vybrané metody analytiky učení a data miningu ve vzdělávání v kontextu systémů pro řízení výuky.
  • Learning analytics and educational data mining are emerging research areas focused on the analysis of data from various online educational systems. This publication offers a detailed insight into the fields of learning analytics and educational data mining by exploring their origins and by explaining the main similarities and differences between them, describing the methods and techniques of data analysis used in these areas, and presenting the most prominent research trends within the fields. In addition, the publication provides several examples of employing various methods of learning analytics and educational data mining in the context of learning management systems.
License: Not specified license
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 9–12
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
2 | Vznik a historické kořeny analytiky a data miningu ve vzdělávání | 13–24
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
3 | Vymezení analytiky a data miningu ve vzdělávání a jejich rozdíly | 25–34
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Proces analýzy a typy využívaných dat | 35–48
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Metody a techniky analýzy dat | 49–58
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Dosavadní směry výzkumů a řešená témata | 59–88
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Analýza 1: Predikce úspěšnosti studentů v blended learningových kurzech | 89–124
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Analýza 2: Interakce studentů a učitelů v online diskuzních fórech | 125–166
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
9 | Analýza 3: Chování studentů v průběhu plnění online testů | 167–190
Juhaňák, Libor
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
10 | Závěr | 191–194
Juhaňák, Libor
PDF
Chapter number Title Custom text
Learning analytics and educational data mining in the context of learning management systems : summary | 195–197
Juhaňák, Libor
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 198–219
Juhaňák, Libor
PDF
hidden-section Seznam tabulek
Chapter number Title Custom text
Seznam tabulek | 220–221
Juhaňák, Libor
PDF
hidden-section Seznam obrázků
Chapter number Title Custom text
Seznam obrázků | 222–223
Juhaňák, Libor
PDF