Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích

Title: Dostojevského Deník spisovatele v kontextech a konfrontacích
Variant title:
  • Writer's Diary by Dostoyevsky in the contexts and confrontations
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2023
Extent
219 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 523
ISBN
978-80-280-0213-8 (brožováno)
978-80-280-0214-5 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 006520404
Description
  • Deník spisovatele představuje dílo, jemuž doposud není v ruském a obdobně ani v českém a slovenském prostředí věnována stejná pozornost jako Dostojevského románům. Předkládaná monografie je tvořena sedmi kapitolami a o pozdním díle ruského spisovatele pojednává ze čtyř aspektů: žánrového, tematického, motivického a recepčního. Z hlediska žánru je Deník spisovatele řazen k žánrovému typu tzv. spisovatelského deníku. Dílo je zkoumáno v kontextu doby svého vzniku a rovněž v kontextu autorovy osobnosti, současně s tím jsou sledovány poetologické rysy díla. Dále jsou v rámci Deníku spisovatele definovány tři stěžejní tematické okruhy (Rusko a Západ, obraz Petěrburgu, postavy dětí a podoby dětství), specifika literárních žánrů (střední epika s fantastickými rysy, esej, dopis, memoáry a kritická stať) a specifika motivů (motivy živlů, tzv. nahodilé rodiny a snů). V závěrečné kapitole se pozornost zaměřuje na otázky recepce v českém i slovenském prostředí.
  • The Writer's Diary is a work that has so far failed to receive as much attention as Dostoevsky's novels in the Czech and Slovak milieus. The presented monograph consists of seven chapters and comments on the Russian writer's late work from four aspects: the genre, theme, motif and reception. Regarding the theme, the Writer's Diary belongs in the so-called literary diary. The work is examined with view to the period of its creation, the author's personality and the poetological features. The Writer's Diary also defines three principal themes (Russia and the West, the image of St. Petersburg, characters of the children and the form of childhood), specific features of literary genres (tales with fantasy elements, essays, letters, memoirs and critical essays) and specific features of the motifs (the natural elements or the so-called random family and dreams). The last chapter is focused on reception of the work in the Czech and Slovak milieus.
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Lenka Odehnalová
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
1 | Úvod | 9–11
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Metodologie
Chapter number Title Custom text
2 | Metodologie | 12–16
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Stav poznání
Chapter number Title Custom text
3 | Stav poznání | 17–19
Odehnalová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
4 | Poetika Dostojevského Deníku spisovatele | 20–47
Odehnalová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
5 | Dostojevského deník spisovatele jako mozaika literárních žánrů | 58–96
Odehnalová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
6 | Reflexe společensko-politických a osobních témat na stránkách deníku spisovatele | 97–123
Odehnalová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
7 | Deník spisovatele jako mozaika motivů | 121–144
Odehnalová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
8 | Recepce deníku spisovatele v českém a slovenském prostředí | 145–171
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Závěr
Chapter number Title Custom text
9 | Závěr | 172–175
Odehnalová, Lenka
PDF
Chapter number Title Custom text
Writer's Diary by Dostoyevsky in the contexts and confrontations : summary | 176–178
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Bibliografie
Chapter number Title Custom text
Bibliografie | 179–193
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Seznam obrázků
Chapter number Title Custom text
Seznam obrázků | 194
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Jmenný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Jmenný rejstřík | 195–199
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Věcný rejstřík
Chapter number Title Custom text
Věcný rejstřík | 200–203
Odehnalová, Lenka
PDF
hidden-section Obrazová příloha
Chapter number Title Custom text
Obrazová příloha | [205]–209
Odehnalová, Lenka
PDF