Nástin koncepce adaptivních logik

Title: Nástin koncepce adaptivních logik
Variant title:
  • An outline of the concept of adaptive logics
Source document: Pro-Fil. 2016, vol. 17, iss. 1, pp. [16]-35
Extent
[16]-35
  • ISSN
    1212-9097
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Následující text si klade za cíl představit koncepci adaptivních logik (dále AL), či lépe adaptivně logický přístup. Úvodní oddíl textu stručně pojednává o vzniku AL a o motivacích pro tento přístup. Druhý oddíl následně rozebírá specifika AL, především jejich nemonotónní charakter, interní a externí dynamiku, dále pak jejich strukturu, tedy rozlišení mezi upper limit logic a lower limit logic, a představuje pojetí dynamického důkazu. Třetí oddíl ilustruje vybrané aplikace AL ve třech oblastech – v tradiční, totiž při popisu vědy, v moderní, při řešení deontických konfliktů, a v nezvyklé, při analýze metafor. V závěru práce jsou zhodnoceny dosavadní výsledky v rámci celého projektu AL a je poukázáno na některé problémy, které jsou s tímto projektem spjaty.
The aim of the paper is to introduce the concept of adaptive logics (AL) or rather adaptive logical approach. In the introduction, a motivation and an emergence of AL are briefly discussed. In the second part of the paper, specifics of AL are analysed – especially nonmonotonic character, internal and external dynamics, as well as the structure of AL, namely the distinction between upper limit logic and lower limit logic. In this part, the dynamic proof is also described. Applications of AL are presented in the third part. Three illustrations from three different branches of philosophy are presented. First one is an illustration of description of science – a traditional application of AL. Second one is an illustration of solving a deontic conflict – this is a new direction within in AL which has recently been researched. Third one is an illustration of analyses of metaphors – an example of an unusual application of AL. In the conclusion of the paper, contemporary results of AL are critically evaluated with respect to some problems of the project of AL.
References
[1] Batens, D. (1999a): "Inconsistency-Adaptive Logics." In Orlowska (ed.) Logic at Work. Essays dedicated to the memory of Helena Rasiowa, 445–472. Dordrecht: Springer.

[2] Batens, D. (1999b): "Paraconsistency and Its Relation to Worldviews," Foundations of Science 3(2): 259–283. | DOI 10.1023/A:1009678125533

[3] Batens, D. (2000): "Minimally Abnormal Models in Some Adaptive Logics," Synthese 125(1/2): 5–18. | DOI 10.1023/A:1005208424356

[4] Batens, D. (2004): "The Need for Adaptive Logics in Epistemology." In Rahman et al. (eds.) Logic, Epistemology, and the Unity of Science, 459–485. Dordrecht: Springer.

[5] Batens, D. (2016): "Tutorial on Inconsistency-Adaptive Logics." In Beziau & Charkaborty & Dutta (eds.) New Directions in Paraconsistent Logic, 3–38. Dordrecht: Springer.

[6] Batens, D. (20xx): Adaptive Logics and Dynamic Proofs, [nepublikovaný rukopis].

[7] CLPS [Centre for Logic and Philosophy of Science] (2016): Centre for Logic and Philosophy of Science : a subdivision of the Philosophy and Moral Science Department at Ghent University, Belgium. Ghent: Ghent University, [cit. 2016-04-10]. Dostupné z WWW: < http://logica.ugent.be/centrum/ >.

[8] D'Hanis, I. (2002): "A logical approach to the analysis of metaphors." In: Magnani & Nersessian & Pizzi (eds.) Logical and Computational Aspects of Model-Based Reasoning, 21–37. Dordrecht: Springer.

[9] Gendler, T. S. (1998): "Galileo and the indispensability of scientific thought experiment," The British Journal for the Philosophy of Science 49(3): 397–424. | DOI 10.1093/bjps/49.3.397

[10] Meheus, J. (2003): "Do we need paraconsistency in commonsense reasoning?" In Delrieux & Legris (eds.) Computer Modeling of Scientific Reasoning, 135–145. Bahia Blanca: Universidad Nacional Del Sur.

[11] Meheus, J. (2007): "Adaptive Logics for Abduction and the Explication of Explanation-Seeking Processes." In Pombo & Gerner (eds.) Abduction and the Process of Scientific Discovery, 97–119. Lisboa: Lisaboa Centro de Filosofia das Ciências da U. de Lisboa.

[12] Meheus, J. (ed.), (2002): Inconsistency in science, Dordrecht: Springer.

[13] Meheus, J., Beirlaen, M., Van De Putte, F. (2010): "Avoiding deontic explosion by contextually restricting aggregation." In Governatori & Sartor (eds.) Proceedings of the 10th International Conference on Deontic Logic in Computer Science (DEON 2010), 148–165. Dordrecht: Springer.

[14] Meheus, J. et al. (2010): "Non-Adjunctive Deontic Logics That Validate Aggregation as Much as Possible." In CLPS [online], 2010-10-08, [cit. 2016-05-26]. Dostupné z WWW: < http://logica.ugent.be/centrum/preprints/nadl.pdf >.

[15] Pezlar, I. (2012): "Je nemonotónní logika logikou?" Pro-Fil [online], 13(1), [cit. 2016-05-26]. Dostupné z WWW: < http://dx.doi.org/10.5817/pf13-1-297 >. | DOI 10.5817/pf13-1-297

[16] Popper, K. R. (1997): Logika vědeckého zkoumání, Praha: OIKOYMENH.

[17] Straßer, C. (2010): "An adaptive logic framework for conditional obligations and deontic dilemmas," Logic and Logical Philosophy 19(1–2): 95–128.

[18] Straßer, C. (2014): Adaptive Logics for Defeasible Reasoning, Dordrecht: Springer.

[19] Straßer, C., Beirlaen, M., Meheus, J. (2012): "Tolerating deontic conflicts by adaptively restricting inheritance," Logique et Analyse 55(219): 477–506.

[20] Verdée, P. (2012): "Modelling defeasible reasoning by means of adaptive logic games," Logic Journal of the IGPL 20(2): 417–437. | DOI 10.1093/jigpal/jzq060