Sources for research on the Union of Czechoslovak Composers

Title: Sources for research on the Union of Czechoslovak Composers
Variant title:
  • Pramenná báze pro výzkum Svazu československých skladatelů
Source document: Musicologica Brunensia. 2023, vol. 58, iss. 2, pp. 41-51
Extent
41-51
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article will focus on the state of the source base for the Union of Czechoslovak Composers, specifically the archival groups at the National Archives and the National Museum - Czech Museum of Music, which were examined as part of the Grant Agency of the Czech Republic's project no. 21-19041S - Composers' Unions and Cultural Policy in Socialist Countries in the 1950s and 1960s. On this occasion, a catalogue of the local archival group Sp 7/2008 was also created for the NM - CMH.
Note
This study is the outcome of the project of the Grant Agency of the Czech Republic no. 21-19041S - Composers Unions and Cultural Policy in Socialist Countries in the 1950s and 1960s.
References
[1] ČERNUŠÁK, Gracian. Syndikát českých skladatelů. In ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (edd.). Československý hudební slovník osob a institucí. Vol. 2, M–Ž. 1st ed. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, pp. 669–670.

[2] FUKAČ, Jiří. Svaz československých skladatelů. In FUKAČ, Jiří – MACEK, Petr – VYSLOUŽIL, Jiří (edd.). Slovník české hudební kultury. 1st ed. Praha: Editio Supraphon, 1997, pp. 888–890.

[3] HAVLÍK, Jaromír. Syndikát českých skladatelů. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. Centre of Music Lexicography, Masaryk University Faculty of Arts, Department of Musicology. Page last edited 12 November 2003. [accessed 2022-12-08]. Czech version. Available at URL: https://slovnik.ceskyhudebnislovnik.cz/component/mdictionary/?task=record.record_detail&id=4104.

[4] CHMELAŘOVÁ, Vlasta. Svaz českých skladatelů a koncertních umělců. In FUKAČ, Jiří – MACEK, Petr – VYSLOUŽIL, Jiří (edd.). Slovník české hudební kultury. 1st ed. Praha: Editio Supraphon, 1997, p. 890.

[5] JAREŠ, Stanislav – SMOLKA, Jaroslav (edd.). Malá encyklopedie hudby. [2nd ed.], 1st edition under Supraphon. Praha: Supraphon, 1983.

[6] KAPLAN, Karel. Kronika komunistického Československa. Kořeny reformy 1956–1968: společnost a moc. Brno: Společnost pro odbornou literaturu – Barrister & Principal, 2008.

[7] PANTŮČEK, Viktor. "Když není pro, bude tedy, třeba i nevědomě, proti." Socialistický realismus v Československu? Budovatelská éra socialistického realismu v české hudební kultuře se zaměřením na Brno (1948–1953) [online]. Brno, 2017 [accessed 2020-04-14]. Available at: https://theses.cz/id/iczv0n/. Dissertation. Masaryk University, Faculty of Arts.

[8] ŠTĚDROŇ, Bohumír. Svaz československých skladatelů. In ČERNUŠÁK, Gracian – ŠTĚDROŇ, Bohumír – NOVÁČEK, Zdenko (edd.). Československý hudební slovník osob a institucí. Vol. 2, M–Ž. 1st ed. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965, p. 649.

[9] ZAPLETAL, Petar. Svaz československých skladatelů. In Český hudební slovník osob a institucí [online]. Centre of Music Lexicography, Masaryk University Faculty of Arts, Department of Musicology. Page last edited 7 March 2013 [accessed 2022-12-05]. Czech version. Available at URL: https://slovnik.ceskyhudebnislovnik.cz/component/mdictionary/?task=record.record_detail&id=5881.