Dimčo Debeljanov mezi novoromantismem a symbolismem m : nad českou recepcí tvorby "tichého" básníka

Title: Dimčo Debeljanov mezi novoromantismem a symbolismem m : nad českou recepcí tvorby "tichého" básníka
Variant title:
  • Dimcho Debelyanov between neo-romanticism and symbolism : above the Czech reception of the work of a "silent" poet
Author: Černý, Marcel
Source document: Porta Balkanica. 2021, vol. 12, iss. 1-2, pp. [25]-36
Extent
[25]-36
  • ISSN
    1804-2449 (print)
    2570-5946 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article deals with the artistic profile of Dimcho Debelyanov (1887–1916) as a "silent" poet of elegiac tonality. The development of poetics oscillating between neo-romanticism and symbolism is outlined together with several examples from his poetry. An overview of the reception of his poetic work in the Czech environment is also given. Special attention is paid to the symbolist poem Legenda za razbludnata carkinja (1914), the meaning of which can be interpreted as an image of the sinful soul of a lyrical subject who longs in vain for purification and redemption. Attached is the first Czech translation of this poem, called The Legend of the Adulterous Queen, by Ludmila Kroužilová.
Stať se zabývá uměleckým profilem Dimča Debeljanova (1887–1916) jakožto "tichého" básníka elegické tonality. Vývoj poetiky oscilující mezi novoromantismem a symbolismem je nastíněn spolu s několika ukázkami z jeho lyriky. Je rovněž podán přehled recepce jeho básnického díla v českém prostředí. Zvláštní pozornost je věnována symbolistní poémě Legenda za razbludnata carkinja (1914), jejíž smysl lze vykládat jako obraz hříšné duše lyrického subjektu, která marně touží po očištění a vykoupení. Připojen je první český překlad této poémy, nazvaný Legenda o smilné královně, o nějž se zasloužila Ludmila Kroužilová.
References
[1] [ANONYM:] Bulharská antologie. Plzeňské listy 46, 1910, č. 245, 27. 10., s. 3.

[2] Z. B. [= BROMAN, Zdeněk]: Bălgarska antologija. Sestavili D. Podvărzačov a D. Debeljanov. Slovanský přehled 14, 1911/1912, č. 2, 10. 11. 1911, s. 98.

[3] DAKOVA, Bisera: "Legenda za razbludnata carkinja" – otglasi i glasove. In: Dimitrov, Nikolaj (săst.): Debeljanov. Săvremenni interpretacii. Veliko Tărnovo: Slovo, 2003, s. 153–162.

[4] DEBELJANOV, Dimčo: Krvavá kniha. Fejeton. Přel. Richard Hrdlička. Veleslavín 43, 1915, č. 48, 26. 11., s. 2.

[5] DEBELJANOV, Dimčo: Nevermore – Elegie – Černá píseň – Modlitba. In: Anthologie bulharské poesie. Přel. A. Leštov, Fr. Kožík. Brno: Sdružení bulharských zemědělských akademiků "Canko Bakalov", 1930, s. 60–63.

[6] DEBELJANOV, Dimčo: Píseň ("Nad mými sny únava ranná…"). Přel. Josef Šimek. Československo-bulharská vzájemnost 2, 1935, č. 2, červen, s. 30.

[7] DEBELJANOV, Dimčo: Město ve tmě dřímá… – Plovdiv – Světlá víra – Zpověď. Přel. Jiří Šotola [vše kromě poslední básně] a Vladimír Zahradníček [Zpověď]. Bulharsko ve výstavbě 5, 1956, č. 9, s. 10–11.

[8] DEBELJANOV, Dimčo: Elegie. Přel. Jiří Šotola. Bulharsko ve výstavbě 11, 1962, č. 3, s. 7.

[9] DEBELJANOV, Dimčo: Săčinenija v dva toma. Tom I. Stichotvorenija. Prevodi. Pod red. na Elka Konstantinova i Zdravko Petrov. Sofija: Bălgarski pisatel, 1970.

[10] DEBELJANOV, Dimčo: Černá píseň – Tiché vítězství – Padlý voják – Sirotkova píseň – Starost – "Vzpomínáš, vzpomínáš na tichý dvůr?" – "Tak navždy zůstaneš už přede mnou…" – "Tak se zas vrátit do rodného domu…" – "Z mlh paměti mi vstáváš…" – Světlá víra. In: Bulharská poezie 20. století. Přel. Jarmila Urbánková s Danuší Hronkovou. Praha: Odeon, 1983, s. 47–52. Částečně přetištěno [bez Tiché vítězství – Padlý voják – Světlá víra] in: Debeljanov, Dimčo: Poetăt na belocvetnite višni. Izbrani stichove v prevod na slavjanski ezici i poklon ot dnešnite poeti. Varna: Slavjanska literaturna i artistična akademija, 2009, s. 70–78.

[11] DEBEĽANOV, Dimčo: [oddíl obsahuje 32 lyrických básní, poému Povesť o hriešnej princeznej a 6 básní humoristických]. Prel. Viera Prokešová. In: Bohémske noci. Výber z poézie bulharského symbolizmu. Bratislava: Tatran, 1990, s. 23–82.

[12] DEBELJANOV, Dimčo: Bohémské noci I. – Bohémské noci IV. – Rozhovor v hospodě. Přel. Ludmila Kroužilová. Volná letáková příloha Homo bohemicus, 1995, č. 4.

[13] DEBELJANOV, Dimčo: Černa pesen. Red. i posleslov Ivan Granitski. Sofija: Izdatelstvo "Zacharij Stojanov", 2004.

[14] DEBELJANOVA-GRIGOROVA, Marija: Dimčo Debeljanov. Spomeni, pisma, dokumenti. Sofija: Bălgarski pisatel, 1956.

[15] HRONKOVÁ, Danuše: Dimčo Debeljanov. Rukopis přednášky, 2004 (v držení autora).

[16] IGOV, Angel: Carkinja v gradinata: koe e obštoto meždu Dimčo Debeljanov i Ezra Paund. Literaturna misăl 62, 2019, № 2, s. 56–69.

[17] ILIEV, Stojan: Dimčo Debeljanov – meždu grecha i razkajanieto. Sofija: Nauka i izkustvo, 1985, s. 287–300 [Legenda za razbludnata carkinja].

[18] ISAEV, Mladen: Dimčo Debeljanov. Bulharsko ve výstavbě 11, 1962, č. 3, s. 6.

[19] IVANOVA, Dimana: O dvou modernách. Rozdíly a shody v koncepcích, tématech a motivech české a bulharské moderny. In: Generace, skupiny a programy v literatuře. Příspěvky z kolokvia doktorského semináře pořádaného 3. června 2008 v Praze. Příbram: Pistorius & Olšanská, 2009, s. 41–54.

[20] JAVOROV, Pejo: Nežiju – hořím. Přel. Jarmila Urbánková za jazykové spolupráce Dany Hronkové. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury a umění, 1964.

[21] JAVOROV, Pejo: V bdění i ve snu = Najave i nasăn. Přel. Ludmila Kroužilová. Praha: Euroslavica, 1997.

[22] L. J. [= JEHL, Ludvík]: Nové vydání díla Dimča Debeljanova. Rozhledy 5, 1936, č. 33, 19. 11., s. 266.

[23] KIROVA, Milena: Simvolističnata duša i nejnite peripetii v "Legenda za razbludnata carkinja". In: Dimitrov, Nikolaj (săst.): Debeljanov. Săvremenni interpretacii. Veliko Tărnovo: Slovo, 2003, s. 127–143.

[24] KOŠKA, Ján: Bulharská básnická moderna. Bratislava: Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 1972, s. 169–201 [Symbolisti – druhá generácia moderny].

[25] LAGARDE, André – MICHARD, Laurent: Francouzská literatura 19. století. Přel. Jiří Našinec, Jiří Pelán, Aleš Pohorský a kol. Praha: Garamond, 2008.

[26] LIKOVA, Rozalija: Portreti na bălgarski simvolisti. Sofija: Nauka i izkustvo, 1987, s. 60–97 [Dimčo Debeljanov i chudožestvenata polimorfnost v metoda i stila na bălgarskija simvolizăm].

[27] LILIEV, Nikolaj: A mlčky piji zapomnění. Přel. Vlastimil Maršíček a Jana Marková. Praha: Odeon, 1977.

[28] NIKOLOV, Maltcho [= Malčo]: Elegik Dimtcho Débélianov [!]. Z angl. [!] přel. Saša H. Svobodná země 3, 1947, č. 12, 12. 4., s. 10.

[29] PENEV, Bojan: Dnešní literatura bulharská. In: Slovanský přehled 1914–1924. Praha: Orbis, 1925, s. 365–373.

[30] PROKEŠOVÁ, Viera: Doslov. In: Bohémske noci. Výber z poézie bulharského symbolizmu. Bratislava: Tatran, 1990, s. 146–152.

[31] RADINSKA, Valentina: Dimčo Debeljanov i Povelitelja na vălcite. Sofija: Izdatelska kăšta "P. K. Javorov", 1997, s. 57–108 [Zagadkite na edna poema].

[32] RAJNOV, Nikolaj: Večnoto v našata literatura. Tom IX. Jordan Jovkov, Nikolaj Liliev, Dimčo Debeljanov. Sofija: Stojan Atanasov, 1941.

[33] RUSALIEV, Vladimir: Bezdomnik v noštta. Životăt, lubovta i smărtta na Dimčo Debeljanov. Treto izd. Bibl. "Specialni izdanija" – serija Bălgarski prokălnati poeti, № 2. Sofija: Kamberov, 1944 [Părvo izd. 1936].

[34] SÍS, Vladimír: Poesie Dimča Debeljanova. Národní listy 70, 1930, č. 92, 3. 4., II. vyd., s. 1.

[35] TRAJANOV, Teodor: Nový svět – Podivný poutník – Půlnoční vítr – Cypřiše – Óda – Tys přišla – Malá balada – V přízračném městě – Ortel – Starodávná balada – Smrt v rovinách – Tajemství Strumy – Zmar – Angelicus. Přel. Ludmila Kroužilová. In: Băčvarov, Janko (red.): Most. Dvadeset bălgarski poeti na češki ezik v prevod na Ljudmila Kroužilova. Sofija: Universitetsko izdatelstvo "Sv. Kliment Ochridski", 1996, s. 21–33.

[36] VASILEV, Sava: Dvorecăt na predvečnite želanija. In: Dimitrov, Nikolaj (săst.): Debeljanov. Săvremenni interpretacii. Veliko Tărnovo: Slovo, 2003, s. 144–152.

[37] ZAHRADNÍČEK, Vladimír: Dimčo Debeljanov. Bulharsko ve výstavbě 5, 1956, č. 9, s. 10.

[38] ŽEČEV, Tončo: Predgovor. In: Debeljanov, Dimčo: Lirika. Veliko Tărnovo: Slovo, 2000, s. 5–29.