Využití obecné češtiny při překladu nespisovných a hovorových prvků : (na příkladu ze současné chorvatské prózy)

Title: Využití obecné češtiny při překladu nespisovných a hovorových prvků : (na příkladu ze současné chorvatské prózy)
Variant title:
  • The use of Common Czech in translating informal and colloquial language : (with an example from contemporary Croatian prose)
Source document: Porta Balkanica. 2013, vol. 5, iss. 2, pp. [26]-30
Extent
[26]-30
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The present article deals with the issue of translating colloquial and non-standard elements from Croatian into Czech. On the basis of an analysis of a translation from contemporary Croatian literature, we provide a practical example of the use of Common Czech when translating the above-mentioned elements. The situation for Czech differs from that for other languages, especially due to the existence of Common Czech, and that is also reflected in literary translation. Our analysis is performed on four language levels—phonological, morphological, syntactic, and lexical.
Předkládaný článek se zabývá problematikou překladu hovorových a nespisovných prvků z chorvatského do českého jazyka. Na základě analýzy překladu díla ze současné chorvatské literatury se snažíme poskytnout praktický příklad využití obecné češtiny při překladu zmíněných prvků. Jazyková situace češtiny je totiž od situace ostatních jazyků odlišná zejména výskytem obecné češtiny, což se promítá také do uměleckého překladu. Analýza je vedena ve čtyřech jazykových rovinách – fonologické, morfologické, syntaktické a lexikální.
References
[1] BAGIĆ, Krešimir: Treba li pisati kako dobri pisci pišu. Zagreb 2004.

[2] KUFNEROVÁ, Zlata a kol.: Překládání a čeština. Jinočany 1994.

[3] LEVÝ, Jiří: Umění překladu. Praha 2012.

[4] PERIŠIĆ, Robert: Děs a velký výdaje. Přeložila Jana Villnow-Komárková. Brno 2009.

[5] PERIŠIĆ, Robert: Užas i veliki troškovi. Zagreb 2002.