Králův šašek versus králové šašků, aneb, Divadelní opozice za totality v Česku a v Rumunsku

Title: Králův šašek versus králové šašků, aneb, Divadelní opozice za totality v Česku a v Rumunsku
Source document: Porta Balkanica. 2011, vol. 3, iss. 1-2, pp. 72-84
Extent
72-84
  • ISSN
    1804-2449
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
This material contains an attempt in comparing the Czech and the Romanian way of building a kind of opposition to the communist dictatorship with the means specific to theater. The first part of the material proposes a parallel between the Czech and the Romanian personality at national and individual level, specifying that the differences are given not only by the different origins of those two nations, but also by the specific historical conditions they passed through. It is then specified that the author is aware of the little possibilities of the Czech and Slovak people interested in the filed have to find out how things were in the world of the Romanian theater during the communist regime, whilst materials about the Polish, Russian, East-German or Hungarian oppositional activity during communism is far better known. Then a presentation of the Romanian theater world after the Second World War follows, stressing the lack of alternative to the state theaters in Romania, by difference to what was happening in Czechoslovakia. Then the possibilities of developing a kind of oppositional activity is presented for each kind of theater show in Romania, stressing that the biggest theaters were the most active. Then a parallel is suggested between the oppositional activity of theaters in Czechoslovakia (mainly in the Czech lands) and Romania, by explaining likenesses and differences.
References
[1] CĂTĂNUȘ, Dan a kolektiv: Sborník mezinárodní konference România şi Primăvara de la Praga (Rumunsko a Pražské jaro) – Bukurešť, 2005. Konferenci pořádal v roce 2004 Národní ústav pro studium totalitarismu Rumunské akademie věd (Institutul Naţional pentru Studiul Totalitarismului al Academiei Române).

[2] COROIU, Irina: In oglinda memoriei (V zrcadle paměti), Bucuresti, 2002.

[3] COROIU, Irina: Un trecut de care avem nevoie: Amintiri despre teatrul liber din anii '60–'70 (Minulost, kterou potřebujeme: vzpomínky na svobodné divadlo v 60. a 70. letech). In: Scena, 1, nr. 4, 1998.

[4] DELETANT, Dennis – Ceauşescu and the Securitate

[5] FUCHSOVÁ, Irena: Když divadlo sundá masku, Beskydy, Vendryně 2009.

[6] HAŢIEGAN, Anca: Cărţile omului dublu. Teatralitate şi roman în regimul comunist (Knihy člověka dvou tváří. Divadelnost a román za komunistického režimu), Limes, Bucureşti 2010.

[7] JUST, Vladimír: Z dílny malých scén, Mladá fronta, Praha 1989.

[8] JUST, Vladimír: Divadlo plné paradoxů (O Divadle satiry 1944–48 a nejen o něm), Panorama, Praha 1990.

[9] JUST, Vladimír: Kabaret jako mefistofelské pokušení divadla (Mefistofelská role kabaretu v českém divadle: inferiorita nebo infernalita?). In: Divadelní revue, 5, 1994, č. 4.

[10] JUST, Vladimír: Werichovo divadlo ABC, Brána, Praha 2000.

[11] JUST, Vladimír: Divadlo v totalitním systému. Příběh českého divadla (1945–1989) nejen v datech a souvislostech, Academia, Praha 2010.

[12] JUST, Vladimír a kol.: Česká divadelní kultura v datech a souvislostech (1945-1989), Divadelní ústav, Praha 1995.

[13] KAZDA, Jaromír: Kapitoly z dějin divadla, H + H, Praha 1998.

[14] MODREANU, Cristina: Dinică, din mahalaua Giulestilor in inima tuturor romanilor (Dinica z Giuleštského předměstí k rumunským srdcům), In: Gandul, 10 noiembrie 2009.

[15] PATRICHI, Mircea: Gina Patrichi. Clipe de viaţă (Gina Patrichiová. Chvíle jejího života), Uniter, Bucureşti 1997.

[16] POPESCU, Marian: Scenele teatrului românesc 1945–2004. De la cenzură la libertate (Scény rumunského divadla 1945–2004. Od cenzury ke svobodě), Uniter, Bucureşti 2004.

[17] POPOVICI, Iulia: Recitind teatrul comunismului. Ce salvăm, ce aruncăm? (Přehodnocení divadla komunistického období. Co zachránit, čeho se zbavit?), In: Obervator Cultural, ianuarie 2009.

[18] RUNCAN, Miruna: Pentru o semiotică a spectacolului teatral (K sémiotice divadelního přestavení), Biblioteca Teatrului Imposibil (Knihovna nemožného divadla), Dacia, ClujNapoca 2006.

[19] RUNCAN, Miruna: Habarnam în oraşul teatrului (Pan Nicnetuším ve městě divadla), Editura Limes, 2010.

[20] STOENESCU, MIHAI ALEX – Convorbiri despre anul 1968 (Rozhovory o roku 1968), Bukurešť

[21] VALTROVÁ, Marie: Divadlo s rodokmenem – Jan Hrušínský, Brána, Praha 2011.

[22] VASILE, Cristian: Literatura și artele în România comunistă (Literatura a umění komunistického Rumunska), Humanitas, Bucureşti 2010

[23] VELNICIUC, Stefan: Un timp grabit si teatrul sau. Reflexii si reflectii (Čas, který pospíchá a jeho divadlo. Reflexe a reflexy), Antet, Bucureşti 2007.

[24] Divadelní časopis Gong 1975–1989.