Jan Hus jako vysokoškolský učitel

Variant title
Jan Hus as a university teacher
Author: Mareš, Jiří
Source document: Studia paedagogica. 2016, vol. 21, iss. 1, pp. [111]-126
Extent
[111]-126
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Medailon představuje čtenářům méně známou stránku života a díla Jana Husa, která se váže na Pražskou univerzitu. Jde o roli vysokoškolského učitele, akademického funkcionáře, jednoho z reformátorů univerzity. Závěrečné zamyšlení ukazuje Husa jako statečného a morálně pevného člověka a poukazuje na historické paralely a na dilemata, před nimiž stáli intelektuálové v několika přelomových obdobích českých dějin.
This profile of Jan Hus explores a lesser known side of his life by discussing his involvement with Charles University in Prague and his roles as teacher, academic dignitary and reformer. The concluding part of this profile shows Jan Hus to be a courageous and morally grounded man while discussing historical parallels and dilemmas faced by intellectuals in several decisive periods in Czech history.
Document
References:
[1] Cipro, M. (2002). Jan Hus. In Galerie světových pedagogů: Encyklopedie Prameny výchovy. První svazek, Od starověku k osvícenství. Praha: M. Cipro (nákladem vlastním), 249–259.

[2] Havránek, B., & Hrabák, J. (1963). Výbor z české literatury doby husitské, sv. I. Praha: nakl. ČSAV, 113–119.

[3] Helan, P. (2013). K druhému životu Jana Husa. Acta Universitatis Carolinae – Historia Universitatis Carolinae Pragensis, 53(1), 53–58.

[4] Chadima, M. (2014). Mistr Jan Hus – člověk, teolog, mučedník. Praha: Česká biblická společnost.

[5] Kafka, F., Havránek, J., & Kučera, K. et al. (1964). Stručné dějiny Univerzity Karlovy. Praha: SPN.

[6] Kejř, J. (2000). Husův proces. Praha: Vyšehrad.

[7] Kejř, J. (2015). Jan Hus – známý i neznámý. Praha: Karolinum.

[8] Kosík, K. (1968a). Proslov na sjezdu. In IV. sjezd Svazu československých spisovatelů (protokol). Praha: Československý spisovatel, 107–109.

[9] Kosík, K. (1968b). Rozum a svědomí. Literární listy, 1(1), 1.

[10] Motyčka, J. (2007). Husovo odvolání ke Kristu. Retrieved from http://www.husitstvi.cz/forum/viewtopic.php?t=637.

[11] Nechutová, J., & Fuksová, J. (2015). Mistr Jan Hus v polemice a za katedrou. Brno: Filozofická fakulta Masarykovy univerzity.

[12] Pospíšil, C. V. (Ed.). (2015a). Podněty k šestistému výročí upálení Mistra Jana Husa. Praha: Pastorační středisko Arcibiskupství pražského.

[13] Pospíšil, C. V. (2015b). Základní rysy trojiční teologie mistra Jana Husa (První kniha Sentencí, distinkce 1–34). Praha: Referát na konferenci Jan Hus a Pražská univerzita, 18. 9. 2015.

[14] Soukup, P. (2015a). Jan Hus. Život a smrt kazatele. Praha: nakl. Lidové noviny.

[15] Soukup, P. (2015b). Kostnický proces s Janem Husem: "Maličkost" evropského významu. Dějiny a současnost, 36(6), 10–13.

[16] Svatoš, M. (1995). Dějiny Univerzity Karlovy I. díl (1347/48–1622). Praha: Karolinum.

[17] Svatoš, M. (2015). Husova alma mater. Praha: Referát na konferenci Jan Hus a Pražská univerzita, 18. 9. 2015.

[18] Šmahel, F. (1995). Fakulta svobodných umění. In M. Svatoš (Ed.), Dějiny Univerzity Karlovy I. díl (1347/48–1622). Praha: Karolinum.

[19] Šmahel, F. (2001). Husitské Čechy. Struktury, procesy, ideje. Praha: Lidové noviny.

[20] Šmahel, F. (2013). Jan Hus – život a dílo. Praha: Argo.

[21] Šmahel, F. (2015). Hranice pravdy. Praha: Argo.