Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech

Title: Čas a věk hraje roli : tři generace se učí v kurzech
Variant title:
  • Time and age do matter : three generations learning in courses
Source document: Studia paedagogica. 2010, vol. 15, iss. 1, pp. [125]-146
Extent
[125]-146
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek navazuje na článek publikovaný v časopise Studia paedagogica 2009/2, kde byl ve stručnosti představen koncept mezigeneračního učení a dále byla zmapována nabídka kurzů a programů neformálního vzdělávání, které mohou představovat pro členy rodin různých generací příležitost vzájemně se učit. Vytvořený přehled je nyní odrazovým můstkem k dalšímu detailnějšímu zkoumání toho, co lidi do kurzů přivádí, co jim účast v kurzech přináší, jak hodnotí účast lidí z různých generací a jak vnímají mezigenerační učení. Tento detailnější vhled je založen na výsledcích dotazníkového šetření mezi účastníky kurzů neformálního vzdělávání, a to ze tří generací: rodičů, prarodičů a dospělých dětí, nikoli však z jedné rodiny. Jejich výpovědi jsou mezigeneračně srovnávány, případně konfrontovány s výsledky jiných výzkumů.
The contribution continues an article briefly introducing the concept of intergenerational learning, published in the 2009/2 issue of Studia Paedagogica. The article reviewed the offer of the courses and programmes of non-formal education as opportunities for family members of various generations to learn among each other. The review became the starting point of further exploration of what motivates people to take up the courses, what they gain in them, how they judge the participation of people of various generations, and how they perceive intergenerational learning. A more detailed view like this is based on a questionnaire survey among the participants of the courses of non-formal education, of three different generations: parents, grandparents and grown-up children, though not of one and the same family. Their responses are compared among each other and, in some case, confronted with the results of other surveys.
References
[1] CORSTEN, M. Čas generací. Sociální studia. 2007, roč. 10, č. 1–2, s. 45–65. ISSN 1214-813X.

[2] FISCHER, T. (Ed.) Intergenerational learning in Europe – policies, programes, political guidance. Final report. [online]. Erlangen: University of Erlangen-Nuremberg, 2008, 40 s. [cit. 2009-15-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/final-report.pdf/view.

[3] GIDDENS, A. Sociologie. Praha: Argo, 1999, 392 s. ISBN 80-7203-124-4.

[4] HATTON-YEO, A. The Eeagle toolkit for intergnerational acitivities. Erlangen: University of Elangen-Nuremberg, 2008. [cit. 2009-19-04]. Dostupné z: http://www.eagle-project.eu/welcome-to-eagle/out-now-eagle-toolkit-for-intergenerational-activities.

[5] CHERRI, H. CH. Y. Intergenerational learning in Hong Kong: A narrative inquiry. [online]. University of Nottingham, 2008, 352 s. [cit. 2008-15-11]. Dostupné z: http://etheses.nottingham.ac.uk/486/1/Cherri_Ho_EdD_Thesis_2008.pdf.

[6] KNOTOVÁ, D. Zájmové vzdělávání dospělých. In Učíme se po celý život? O vzdělávání dospělých v České republice. Brno: Masarykova univerzita, 2008, s. 169–187. ISBN 978-80-210-4779-2.

[7] MANHEIM, K. Problém generací. Sociální studia. 2007, roč. 10, č. 1–2, s. 11–44. ISSN 1214-813X.

[8] LOEWEN, J. Intergenerational learning: What if schools were places, where adults and children learned together? [online]. 1995–1996, 45 s. [cit. 2009-07-04]. Dostupné z: http://www.eric.ed.gov/ERICDocs/data/ericdocs2sql/content_storage_01/0000019b/80/14/e4/59.pdf.

[9] NAKONEČNÝ, M. Sociální psychologie. Praha: Academia, 2009, 498 s. ISBN 978-80-200-1679-9.

[10] NEWMAN, S. Intergenerational programs: Imperatives, strategies, impacts, trends. [online]. New York: The Hartworth Press, 1989, 258 s. ISBN 0-86656-773-9 [cit. 2009-06-04]. Dostupné z: http://books.google.com/books?hl=cs&lr=&id=KZ4JUIvosiYC&oi=fnd&pg=PA1&dq=A+History+of+Intergenerational+Programs.&ots=eh0cKJ7J8B&sig=FHmFvZx7DYtV-eX-QNo3MzWHNi8#PPA1,M1.

[11] NEWMAN, S. et al. Intergenerational Relationships: Conversations on Practices and Research Across Cultures. New York: Harworth Press, 2005, 250 s. ISBN 978-0789026255.

[12] PRŮCHA, J. Interkulturní komunikace. Praha: Grada, 2010, 199 s. ISBN 9788024730691.

[13] RABUŠICOVÁ, M., KLUSÁČKOVÁ, M., KAMANOVÁ, L. Mezigenerační učení v rámci programů a kurzů neformálního vzdělávání pro děti, rodiče a prarodiče. Studia paedagogica, 2009, roč. 14, č. 2, s. 131–150. ISSN 1803-7437.

[14] RAMON, A. Ch., TURRINI, M. Grandparents and Grandsons: poetics of an intergenerational learning experience. Barcelona: eLearning Papers, 2008, 7 s. ISSN 1887-1542. Dostupné z: http://www.elearningeuropa.info/files/media/media15532.pdf.

[15] REISIG, C. N., FEES, B. S. Older Adults Perceptions of Well-Being after Intergenerational Experiences with Youth. Journal of Intergenerational Relationships, 2007, roč. 6, č. 4, s. 6–22, 2007. Dostupné z: http://dx.doi.org/10.1300/J194v04n04_02. | DOI 10.1300/J194v04n04_02

[16] SCHIRRMACHER, F. Spiknutí metuzalémů. Stáří má zelenou. Praha: Knižní klub, 2005, 208 s. ISBN 80-242-1496-2.

[17] SOMÉ, M. P. Ritual Power, Healing and Community. New York: Penguin Group, 1993, 112 s. ISBN 978-0140195583.

[18] SÝKOROVÁ, D. Prázdné hnízdo – šance, nebo břemeno? Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého, 1996, 124 s. ISBN 80-7067-622-1.

[19] SÝKOROVÁ, D. Od solidarity jako základu intergeneračních vztahů v rodině k ambivalenci a vyjednávání. Sociologický časopis / Czech Sociological Review, 2006, roč. 42, č. 4. ISSN 0038-0288.

[20] STANTON, G., TENCH, P. Intergenerational Storyline Bringing the Generations Together in North Tyneside. [online]. Journal of Intergenerational Relationships, 2003, roč. 1, č. 1, s. 71–80. [cit. 2009-04-14]. Dostupné z: http://www.haworthpressinc.com/store/pro-duct.asp?sku=J194. | DOI 10.1300/J194v01n01_07

[21] Velký sociologický slovník. Praha: Karolinum, 1996, 1627 s. ISBN 80-7184-311-3.

[22] WILLIAMS, A., NUSSBAUM, J. F. Intergenerational communication across the life span. Mahwah, New Jersey: Lawrens Erlbaum Associates, 2001, 342 s. ISBN 0-8058-2248-8.