Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení

Title: Organizační učení v realitě života školy: impulzy, témata, strategie řízení
Variant title:
  • Organizational learning in the reality of school life: impulses, topics and management strategies
Source document: Studia paedagogica. 2012, vol. 17, iss. 2, pp. [27]-49
Extent
[27]-49
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V tomto textu se věnujeme organizačnímu učení ve školách. Vycházíme z empirického materiálu, který jsme získali v roce 2011 ve třech základních školách. Přinášíme charakteristiky zkoumaných škol, věnujeme se impulzům organizačního učení ve školách, tématům tohoto učení, uplatňovaným strategiím řízení organizačního učení a také faktorům, které organizační učení ve školách podporují, případně mu brání. V závěru vysvětlujeme spojitost kvalitativní fáze výzkumu s další fází, koncipovanou jako kvantitativní.
This paper investigates organizational learning at schools. We use empirical data that were gathered in 2011 in three primary and lower secondary schools. The paper describes the characteristic features of the schools and it discusses the impulses for organizational learning in schools, its topics, applied strategies of managing of organisational learning and also the factors that support or undermine it. The paper concludes by explaining the connected nature of the qualitative phase of the research with a related phase that is designed as a quantitative one.
Note
Text je jedním z výstupů projektu Procesy organizačního učení ve škole a jejich řízení (GA ČR, GAP407/10/1197).
References
[1] ARGYRIS, Ch. On organizational learning. Malden: Blackwell Business, 1999. ISBN 0-631-21308-2.

[2] ARGYRIS, Ch., SCHÖN, D. A. Organizational learning II: Theory, method and practice. Reading: Addison Wesley, 1996. ISBN 0-201-62983-6.

[3] BAPUJI, H., CROSSAN, M. From Questions to Answers: Reviewing Organizational Learning Research. Management Learning, 2004, roč. 35, č. 4, s. 397–417. ISSN 1350-5076. | DOI 10.1177/1350507604048270

[4] GOH, S. C., COUSINS, B., ELLIOTT, C. Organizational Learning Capacity, Evaluative Inquiry and Readiness for Change in Schools: Views and Perceptions of Educators. Journal of Educational Change, 2006, roč. 7, č. 3, s. 289–318. ISSN 1389-2843. | DOI 10.1007/s10833-005-5033-y

[5] KOENIG, G. L'apprentissage organisationnel: repérage des lieux. Revue française de gestion, 2006, roč. 60, č. 1, s. 293–306. ISSN 0338-4551.

[6] LAZAROVÁ, B., POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M. Organizační učení v odborných diskurzech. Pedagogická orientace, 2012, roč. 22, č. 2, s. 145–161. ISSN | DOI 10.5817/PedOr2012-2-145

[7] 1211-4669.

[8] LEITHWOOD, K., JANTZI, D., STEINBACH, R. Leadership and other conditions which foster organizational learning in schools. In LEITHWOO D, K., LOUIS, K. S. (Eds.). Organizational learning in schools. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1998, s. 67–92. ISBN 9-026-51539-1.

[9] LEITHWOOD, K., LOUIS, K. S. (Eds.). Organizational learning in schools. Lisse: Swets & Zeitlinger, 1998. ISBN 9-026-51539-1.

[10] MARSICK, V. J., WATKINS, K. E. The Learning Organization: An Integrative Vision for HRD. Human Resource Development Quarterly, 1994, roč. 5, č. 4, s. 353–360. ISSN 1044-8004. | DOI 10.1002/hrdq.3920050406

[11] POL, M., HLOUŠKOVÁ, L., LAZAROVÁ, B., NOVOTNÝ, P., SEDLÁČEK, M. Vedení procesů organizačního učení ve škole: první kroky realizace výzkumného projektu. In WERNEROVÁ, J. (Ed.). Kam směřuje současný pedagogický výzkum? Sborník příspěvků XVIII. celostátní konference ČAPV [CD-ROM]. Liberec: Technická univerzita v Liberci, 2010, s. 1–6. ISBN 978-80-7372-722-2.

[12] SEDLÁČEK, M. Případová studie. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 96–112. ISBN 978-80-7367-313-0.

[13] SENGE, P. M. Pátá disciplína: teorie a praxe učící se organizace. Praha: Management Press, 2007. ISBN 978-80-7261-162-1.

[14] SCHRATZ, M., STEINER-LÖFFLER, U. Die lehrende Schule. Innsbruck/Wien: Studien Verlag, 1998. ISBN 3-407-25202-1.

[15] SUN, P. Y. T., SCOTT, J. L. Exploring the divide – organizational learning and learning organization. The Learning Organization, 2003, roč. 10, č. 4, s. 202–215. ISSN 0969-6474. | DOI 10.1108/09696470310476972

[16] STAKE, R. E. The Art of Case Study Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 1995. ISBN 0-803-95767-X.

[17] ŠEĎOVÁ, K. Analýza kvalitativních dat. In ŠVAŘÍČEK, R., ŠEĎOVÁ, K. a kol. Kvalitativní výzkum v pedagogických vědách. Praha: Portál, 2007, s. 207–247. ISBN 978-80-7367-313-0.

[18] TASHAKKORI, A., TEDDLIE, Ch. Handbook of Mixed Methods in Social & Behavioral Research. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-761-92073-0.

[19] VERBIEST, E. Collectief leren in scholen. Fontys: Tilburg, 2002.

[20] VERBIEST, E. a kol. Collective Learning in Schools Described: Building Collective Learning Capacity. Příspěvek prezentovaný na konferenci ICSEI 2005. [cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://hbo-kennisbank.uvt.nl/cgi/fontys/show.cgi?fid=2667.

[21] VLČKOVÁ, K. Smíšený výzkum: Jedná se o nové a závažné téma? In JANÍK, T., KNECHT, P., ŠEBESTOVÁ, S. (Eds.). Smíšený design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference České asociace pedagogického výzkumu. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s. 1–6. ISBN 978-80-210-5774-6.

[22] YIN, R. K. Case study research: design and methods. Thousand Oaks: Sage Publications, 2003. ISBN 0-761-92553-8.