Zaostřeno na šprty

Title: Zaostřeno na šprty
Variant title:
  • Nerds in focus
Source document: Studia paedagogica. 2014, vol. 19, iss. 1, pp. [137]-147
Extent
[137]-147
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Cílem článku, jenž vychází ze šířeji zaměřeného kvalitativního šetření, je seznámit čtenáře s problematikou žáků, kteří jsou v prostředí školy dlouhodobě označováni za šprty. Po nezbytném vymezení toho, kdo je v současné škole vnímán jako šprt, se pozornost přesouvá k popisu několika fází, jimiž šprti během svého vývoje v rámci školní třídy procházejí.
The aim of the article – which is based on a broadly defined qualitative research – is to introduce to the readers the topic of students labelled as nerds at their schools in the long term. The paper first expounds characteristics of nerds, and then describes several developmental stages in the classroom.
References
[1] Giordano, P. (2009). Osamělost prvočísel. Praha: Odeon.

[2] Hendl, J. (2003). Kvalitativní výzkum: základní metody a aplikace. Praha: Portál.

[3] Hrabal, V. (2003). Sociální psychologie pro učitele. Praha: Karolinum.

[4] Hříbková, L. (1998). Stát se žákem. In: Pražská skupina školní etnografie (Eds.), 1.–8. třída: příloha závěrečné z právy o řešení grantového projektu GA ČR 406/00/0470 "Žák v měnících se podmínkách současné školy". Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/psse/index.php?p=sekce-1.

[5] McAdams, D. (1993). The stories we live by. New York: Guilford Press.

[6] Rendl, M. (1995). Jak se děti učí. In: Pražská skupina školní etnografie (Eds.), Typy žáků. Dostupné z: http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/psse/pdf/typy_zaku/typy_zaku_6.pdf.

[7] Vágnerová, M. (2005). Vývojová psychologie I: dětství a dospívání. Praha: Karolinum.