Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy

Title: Tiché partnerství: vztahy mezi rodiči a učitelkami na prvním stupni základní školy
Variant title:
  • Silent partnership: relations between parents and female teachers in primary schools
Source document: Studia paedagogica. 2009, vol. 14, iss. 1, pp. [27]-51
Extent
[27]-51
  • ISSN
    1803-7437 (print)
    2336-4521 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Tento text představuje empirickou studii, jež se na základě dat z kvalitativního výzkumného šetření mezi rodiči a učitelkami prvního stupně základní školy snaží popsat podoby interakce a komunikace mezi rodinou a školou. Specificky se přitom zaměřuje na skupinu rodičů se socioekonomickým statusem odpovídajícím střední třídě, kteří jsou učitelkami vnímáni jako dobří a spolupracující rodiče. Vykresluje strategii tichého partnerství, jež spočívá v podřízení se očekáváním učitelek za účelem dosažení vlastních cílů.
Based on a qualitative research with parents and primary school (6–10) female teachers, this text is an empirical study endeavouring to disclose the forms of interaction and communication between the family and the school. The group of parents representing the economic status of the middle-class, who are perceived by female teachers as good and cooperative parents, is specifically focused on. Described is their strategy of silent partnership which typically makes parents conform to teachers' expectations in order to achieve their own objectives.