final theses

Steinerová, Jela; Ondrišová, Miriam; Lichnerová, Lucie. Pojmové a tematické mapy ako nástroje informačnej ekológie