Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
2001, roč. 50, č. C48

Rok: 2001
Rok vydání: 2003
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-3085-2

Obsah:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-16 Koruna česká a polská? : střetávání Boleslava II. a Vratislava II. na cestě za královskou korunou Kalhous, David | pdficon
[17]-36 Správa polského území za vlády posledních Přemyslovců Antonín, Robert | pdficon
[37]-65 Listinné písmo v kanceláři Václava II. (1283-1305) a Václava III. (1305-1306). II. : typologie písma Havel, Dalibor | pdficon
[67]-87 Petr Jelito, dvořan a diplomat Karla IV. Elbel, Petr | pdficon
[89]-98 Nedochovaná předloha rukopisů PUK XI D 9 a ÖNB 4940 Krmíčková, Helena | pdficon
[99]-117 K podobě ruského panovnického titulu na přelomu 15. a 16. století Boček, Pavel | pdficon
[119]-143 Vztahy Bohdana Chmelnického a Moskvy v letech 1648-1649 Svoboda, Libor | pdficon
[145]-156 Additamenta k josefínským konfirmacím pro premonstráty v Klášterním Hradisku, Louce, Zábrdovicích a Nové Říši : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - III.) Vašků, Vladimír | pdficon
[157]-169 Otázka zásobování pitnou vodou a nakládání s odpady ve městě Brně jako příklad integračního faktoru obcí brněnské aglomerace v letech 1881-1913 Fasora, Lukáš | pdficon
[171]-188 Cesta Eduarda Wintra mezi oficiální historiky Třetí říše (1939-1941) Němec, Jiří | pdficon
[189]-207 Pouť jako prvek lidové zbožnosti : příklad Hostýn 1945-1989 Hanuš, Jiří; Klapetek, Martin | pdficon

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet