Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1981, vol. 30, iss. C28

Year: 1981
Publication year: 1981

Table of contents:

Články – Статьи – Aufsätze
[7]-21 Nad dílem Františka Jordána Čerešňák, Bedřich; Malíř, Jiří | pdficon
22-29 Soupis prací Františka Jordána Malíř, Jiří | pdficon
[31]-39 Формирование идейно-теоретических взглядов Зденека Неедлы Hejl, František | pdficon
[41]-54 Anteil der Linken der deutschen Sozialdemokratie an der Durchdringung des Leninismus in die Arbeiterbewegung in der Tschechoslowakischen Republik in den Jahren 1918-1921 Čerešňák, Bedřich | pdficon
[55]-75 Ke kritice některých aspektů nejnovější západoněmecké buržoazní historiografie Kudrna, Jaroslav | pdficon
[77]-94 Extenze československých vysokých škol a brněnská univerzita Halas, František X. | pdficon
[95]-109 Návrhy na reorganizaci rakouské říše na říšském sněmu v Kroměříži (listopad 1848-březen 1849) Kolejka, Josef | pdficon
[111]-141 Počátky strojního předení vlny v brněnském soukenictví Janák, Jan | pdficon
[143]-155 Konfirmace privilegií městečka Polešovic v 18. století Vašků, Vladimír | pdficon
[157]-176 Lotrinští zvonaři a české země Flodr, Miroslav | pdficon
[177]-206 Čarodějnictví a jeho pronásledování u nás do r. 1526 Šindelář, Bedřich | pdficon
[207]-224 Nejstarší uherská legenda Legenda sanctorum Zoerardi et Benedicti v širších historických a kulturních souvislostech své doby Pražák, Richard | pdficon

Search


Advanced Search

Browse