Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
2006, vol. 55, iss. C53

Year: 2006
Publication year: 2007
ISSN: 0231-7710
ISBN: 978-80-210-4275-9
Note: Sborník obsahuje příspěvky přednesené na kolokviu "Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu" uskutečněném v rámci výzkumného záměru MU MSM 0021622426 Výzkumné středisko pro dějiny střední Evropy: prameny, země, kultura.

Table of contents:

[5] Pravoslaví v historickém, náboženském a kulturním kontextu Hanuš, Jiří | pdficon
[7]-24 "Ó Východe, jase věčného světla" : příspěvek ke kontextologii studia křesťanského Východu v katolické církvi a hledání nového metodologického východiska Ambros, Pavel | pdficon
[25]-36 Politika, společnost a kultura v kontextu sakramentální teologie Alexandra Schmemanna Noble, Ivana | pdficon
[37]-42 Pravoslaví a Byzanc v kontextu staro-nové hermeneutiky Ježek, Václav | pdficon
[43]-50 Imago Constatini Magni v literárnej tvorbe patriarchu Fótia Hurbanič, Martin | pdficon
[51]-71 Ke vzniku samostatné litevské metropolie Boček, Pavel | pdficon
[73]-85 Pravoslaví v pojetí ruských slavjanofilů 19. století Vlček, Radomír | pdficon
[87]-105 K problematice budování české pravoslavné církve v období první republiky Marek, Pavel | pdficon
[107]-116 Pravoslaví a ruská literatura 20. století Ryčlová, Ivana | pdficon
[117]-132 Osidla etnofiletismu: srbská pravoslavná církev v zajetí kosovského mýtu Štěpánek, Václav | pdficon

Search


Advanced Search

Browse