Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
1992, vol. 41, iss. C39

Year: 1992
Publication year: 1992
ISBN: 80-210-0437-1
Note: Sborník k slovanskému sjezdu v Bratislavě v roce 1993. Uspořádali Ivan Dorovský a Richard Pražák.

Table of contents:

[7]-17 K pohanství moravských Slovanů Dostál, Bořivoj | pdficon
[19]-29 The Salonican brothers Constantine and Methodius and their role in development of the European Christian universe Hejl, František | pdficon
[31]-41 Stát a církev v Rusku v polovině XIV. století : metropolita Makarij a jeho společenskopolitické názory Boček, Pavel | pdficon
[43]-52 Maďarské národní hnutí a Rusko (zvláště ve 20.-40. letech 19. století) Pražák, Richard | pdficon
[53]-65 Slovanství (slovanofilství) ruské společnosti v první polovině 19. století Kolejka, Josef | pdficon
[67]-79 Jakub Malý jako historik Spojených států amerických Vykoupil, Libor | pdficon
[81]-91 Naše poznávání Balkánu koncem minulého století Dorovský, Ivan | pdficon
[93]-102 Slovanská hospodářská vzájemnost v rozporech skutků a slov Nečas, Ctibor | pdficon
[103]-117 Prozatímní vláda, sověty a národnostní otázka v roce 1917 : období dvojvládí Goněc, Vladimír | pdficon

Search


Advanced Search

Browse