Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. C, Řada historická
2000, vol. 49, iss. C47

Year: 2000
Publication year: 2001
ISSN: 0231-7710
ISBN: 80-210-2599-9

Table of contents:

Články – Articles – Aufsätze – Статьи
[5]-45 Itinerář moravského markraběte Vladislava Jindřicha Wihoda, Martin | pdficon
[47]-69 Templáři v Čejkovicích Jan, Libor | pdficon
[71]-131 Listinné písmo v kanceláři Václava II. (1283-1305) a Václava III. (1305-1306). : I, (přehled písařských individualit) Havel, Dalibor | pdficon
[133]-158 Kyjevský metropolita vší Rusi v první polovině XIV. století Boček, Pavel | pdficon
[159]-195 Soupis lidu podle víry na zboží krnovské knížecí komory z roku 1651 Háza, Zdeněk | pdficon
[197]-210 Additamenta k josefinským konfirmacím pro cisterciácké kláštery na Velehradě a u Žďáru : (vídeňské studie z novověké diplomatiky - II.) Vašků, Vladimír | pdficon
[211]-222 Bohusoudovští Romové (1784-1945) Nečas, Ctibor | pdficon
[223]-236 Diplomové práce z historie, archívnictví a pomocných věd historických obhájené na Filozofické fakultě MU v Brně v letech 1993-1999 Ambrožová, Hana; Štouračová, Jiřina | pdficon

Search


Advanced Search

Browse