Digitální knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity

Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

ISSN: 1211-3034 (print)
ISSN: 2787-9291 (online)
Variantní název: Spisy University v Brně, Filosofická fakulta
Variantní název: Spisy Filosofické fakulty Masarykovy university v Brně
Variantní název: Spisy University J.E. Purkyně v Brně, Filosofická fakulta
Variantní název: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta
Variantní název: Opera Universitatis Brunensis, Facultas philosophica
Variantní název: Opera Facultatis Philosophicae Universitatis Masarykianae Brunensis
Variantní název: Opera Universitatis Purkynianae Brunensis, Facultas philosophica
Variantní název: Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica
Vydavatel: Masarykova univerzita
Vydáváno: 1923-dosud

Popis: Edice Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity je první ediční řadou, která vznikla na FF MU. Vycházejí v ní především monografické publikace jednotlivých kateder a ústavů. První spis byl publikován v roce 1923; do současné doby vyšlo v edici přes 500 publikací.
Popis: Monographic series Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity is the first series published in the history of the Faculty of Arts of the Masaryk university. First book was published in 1923, and since then more than 500 items has been published within the series.

Archiv:

1 Jednota bratrská a vyšší vzdělání až do doby Blahoslavovy : příspěvek k 400. výročí narozenin Blahoslavových (1923)
2 K střídnicím za praslovanské ę v českém jazyce (1923)
3 Problémy gotiky italské (1923)
4 Domnělá píseň pražských vyhnanců na Slovensko a její slovenské příbuzenstvo (1923)
5 Příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku (1924)
6 Gallové v českých zemích : kritický rozbor historických zpráv (1923)
7 Příspěvky k nauce o českém přízvuku (1924)
8 O původu jména Žižka (1924)
9 Další příspěvky k nauce o praslovanském přízvuku (1924)
10 Žižka v památkách a úctě lidu českého (1924)
11 Problém skutečnosti u Davida Huma a jeho význam v dějinách filosofie (1925)
12 Výzkum duševních projevů u dětí méně schopných (1925)
13 Byla George Sand v Čechách? (1925)
14 Vývoj pedagogických ideí v novém věku (1925)
15 La substitution des cas dans les pronoms Français (1926)
16 Příspěvky k českému hláskosloví (1926)
17 Vývoj současného spisovného českého jazyka (1926)
18 Platonovy listy a Platon (1926)
19 Příspěvky k dějinám českého jazyka (1927)
20 Введение в историю русского языка. Часть I, Источники (1927)
21 L'esthétique d'Aristote (1927)
22 La Démonologie de Michel Psellos (1927)
23 O literární činnosti M. Jev. Saltykova-Ščedrina (1928)
24 Úvod do intuitivní a kontemplativní filosofie (1928)
25 Studie z vývojové psychologie. Díl I (1928)

Vyhledávání


Rozšířené hledání

Procházet