Digital Library of the Faculty of Arts, Masaryk University

Předpoklady literárního dorozumívání

Author: Pavelka, Jiří
Edition: Vyd. 1.
Place of publication: V Brně
Publisher: Masarykova univerzita
Publication year: 1998
Extent: 318 s.
Series: Spisy Masarykovy univerzity v Brně, Filozofická fakulta = Opera Universitatis Masarykianae Brunensis, Facultas philosophica; č. 316
ISBN: 8021018003
Link to MU library catalogue: 000090335
Show more...

Table of contents:

8-14 Slovo úvodem Pavelka, Jiří | pdficon
15-44 1. Předpoklady a atributy lidského komunikativního jednání Pavelka, Jiří | pdficon
45-107 2. Pragmatické a syntagmatické osy jazykového dorozumívání Pavelka, Jiří | pdficon
108-132 3. Literární dílo jako rozrůstající se labyrint významů Pavelka, Jiří | pdficon
133-164 4. Cesta ke gramatice uměleckého jazyka Pavelka, Jiří | pdficon
165-193 5. Metafora - klíč k literárnímu dílu Pavelka, Jiří | pdficon
194-226 6. Čtení a interpretace - dvě fáze literárrního dorozumívání Pavelka, Jiří | pdficon
227-238 7. Literární tvorba jako nekonečný příběh o ohrožených "světech ze slov" Pavelka, Jiří | pdficon
239-272 8. Přílohy Pavelka, Jiří | pdficon
273-277 9. Věcný rejstřík Pavelka, Jiří | pdficon
278-285 10. Jmenný rejstřík Pavelka, Jiří | pdficon
286-291 11. Resumé Pavelka, Jiří | pdficon
292-318 12. Výběrový seznam použité literatury Pavelka, Jiří | pdficon

Search


Advanced Search

Browse